Nieuwbouw

Vanaf nu online gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen aanvragen in Brussel

Vanaf nu online gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen aanvragen in Brussel
Voortaan kan iedereen een gewestelijke stedenbouwkundige vergunning aanvragen in Brussel. Hiermee wordt een nieuwe, belangrijke stap genomen in het digitaliseren en efficiënter maken van stedenbouwkundige procedures.Een belangrijke ambitie van staatssecretaris voor stedenbouw Pascal Smet wordt hiermee gerealiseerd.

In een eerste fase konden publieke actoren stedenbouwkundige vergunningen aanvragen op gewestelijk niveau. Met deze nieuwe stap in de uitrol van het digitaliseringstraject gaat stedenbouw in Brussel gaat een nieuw, digitaal tijdperk in. Alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op gewestelijk niveau kunnen voortaan digitaal op het MyPermit-platform worden ingediend. Deze tool werd door urban.brussels en het CIBG ontwikkeld.

“Elk jaar worden er gemiddeld 800 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend bij urban.brussels. Voortaan kan dat online via het MyPermit-platform. Dat is een grote stap voorwaarts. Door in te zetten op digitalisering en automatisering kunnen we de stedenbouwkundige procedures sneller, efficiënter en kwalitatiever laten verlopen,” verklaart Pascal Smet, staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed.


Concreet kunnen aanvragen vanaf vandaag op mypermit.urban.brussels worden ingediend. De tijd van vijf papieren exemplaren en stapels plannen die ter plaatse moeten worden ingediend is dus voorbij. Een aanvrager kan zijn of haar aanvraag ook eenvoudig tijdens de procedure vervolledigen.

In de volgende fase zullen ook de stedenbouwkundige aanvragen op gemeentelijk niveau digitaal kunnen verlopen. Die zou er in de loop van 2023 moeten komen. In de tussentijd stelt urban.brussels al haar expertise ter beschikking van de gemeentes opdat die laatsten mee op de digitale wagon kunnen springen. De begeleiding van de gemeentes is een sleutelelement om deze digitale transformatie te laten slagen.

Welke dossiers worden op gewestelijk niveau ingediend?

  • De aanvrager is een publiekrechtelijk persoon.
  • De aanvraag heeft betrekking op een goed dat op de bewaarlijst staat, beschermd is of waarvan de beschermingsprocedure hangende is.
  • De aanvraag is onderworpen aan een voorafgaande effectenbeoordeling (effectenrapport of -studie)
  • De aanvraag heeft betrekking op werken van openbaar nut
  • De aanvraag heeft betrekking op een gemengd project (waarvoor zowel een stedenbouwkundige als milieuvergunning van klasse 1A of 1B vereist is).
  • De aanvraag heeft betrekking op een in de inventaris opgenomen niet-uitgebate bedrijfsruimte

Ook interessant