Vastgoed

Studentenwoningen: Stad Brussel stelt nieuwe richtlijnen voor

Studentenwoningen: Stad Brussel stelt nieuwe richtlijnen voor
In juni keurde het Brussels Schepencollege nieuwe richtlijnen goed met betrekking tot de creatie van studentenwoningen op het grondgebied van de Stad Brussel. De nieuwe richtlijnen werden vrijdagochtend toegelicht door schepen van Stedenbouw Ans Persoons. De bijeenkomst werd bijgewoond door ontwikkelaars, experten, studentenorganisaties en universiteiten/hogescholen. De voorstelling leidde tot een boeiende uitwisseling over hoe zorgen voor betaalbare, kwaliteitsvolle studentenwoningen in een dichtbevolkte stad als Brussel.

Waar gaat het over?

Steden en gemeenten hebben de mogelijkheid om autonoom richtlijnen goed te keuren over actuele stedenbouwkundige ontwikkelingen waarmee ze geconfronteerd worden. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op de bestaande gewestelijke wetgeving en vormen een houvast voor de dossierbeheerders die vergunningen behandelen. Met het oog op transparantie besluitvorming, kiest de stad Brussel bewust voor publicatie en publiek debat over de richtlijnen die ze hanteert. De richtlijnen met betrekking tot studentenwoningen geven richting aan ontwikkelaars over welke type projecten de Stad als dan niet zal aanvaarden.

Wat is de bedoeling?

In 2012 publiceerde de Stad Brussel reeds richtlijnen voor de bouw van studentenwoningen. Deze waren aan een update toe. De huidige vastgoedontwikkelingen (Airbnb, coliving, etc.) verhogen immers de schaarste op de Brusselse huizenmarkt. Hoe kunnen we er voor zorgen dat studenten toegang hebben tot betaalbare huisvesting zonder dat ze de druk op de residentiele woonmarkt verhogen? Deze vraag vormt de kern van onze nieuwe richtlijnen. Om hierop te kunnen antwoorden, was een grondige analyse van de ontwikkeling en verspreiding van het huidige aanbod aan studentenwoningen nodig. In december 2020 publiceerde perspective.brussels een nieuwe update van hun studie over het studentenleven in Brussel, met uitgebreid cijfermateriaal over hun woonsituatie. Onze nieuwe richtlijnen zijn gebaseerd op de resultaten van deze wijde bevraging, aangevuld met de cijfers van onze eigen stedelijke planningsdienst.

Aandachtspunten

Uit de data van de studie door perspective.brussels en de Stad Brussel kunnen we volgende zaken afleiden:

  • De nood aan betaalbare studentenwoningen is groot;
  • Studenten wonen graag samen (versterkt het groepsgevoel en vermijdt isolement);
  • Studentenhuisvesting mag niet concurreren met klassieke huisvesting ;
  • Er moet gestreefd worden naar evenwicht tussen een dynamisch studentenleven en de rust in woonwijken.

Ans Persoons, (one.brussels-vooruit) Schepen van Stedenbouw, besluit: “Brussel is een trotse studentenstad. Na Elsene ontvangen we de meeste studenten op ons grondgebied. We willen onze studenten kwalitatieve en betaalbare studentenwoningen kunnen aanbieden. Studenten verdienen beter dan een konijnenkot ergens in een kelder. Daarom stimuleert de Stad de renconversie van kantoorgebouwen, hotels en zo meer tot studentenwoningen. Dit maakt het mogelijk om voldoende gemeenschappelijke ruimtes te integreren en ook een beheerder/coach ter plekke aan te stellen. We zullen echter niet langer toestaan dat bestaande woningen omgevormd worden tot studentenwoningen. Zo verlichten we de druk op de huurmarkt voor particulieren en families, en beschermt de Stad gezinswoningen tegen speculatie.”


De nieuwe richtlijnen kan u in detail raadplegen op de website van de Stad Brussel (tabblad aanbevelingen)

Ook interessant