Nieuwbouw

Vergunningenbeleid wordt ingrijpend veranderd

Vergunningenbeleid wordt ingrijpend veranderd
Er zijn plannen om het vergunningenbeleid ingrijpend te veranderen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is hiermee zeer tevreden. Vandaag is er vaak stilstand als gevolg van te complexe en tijdrovende procedures. Enkel structurele hervormingen brengen soelaas. Jaar na jaar zijn er meer vergunningsaanvragen, terwijl eenzelfde aantal ambtenaren een steeds groter aantal vergunningen moet afhandelen. Daarnaast kunnen verschillende lokale besturen en adviesinstanties nog stappen vooruit zetten dankzij verdere uniforme digitalisering. Hoewel de digitale omgevingsaanvraag al geruime tijd een feit is, beschikken zij niet altijd over de nodige en uniforme digitale tools afgestemd op die digitale procedure.

In drie jaar tijd is het aantal vergunningsaanvragen met een kwart toegenomen. Van circa 80.000 in 2018 tot ongeveer 100.000 in 2020. Daarbij verzuipen ambtenaren in de veelheid aan vragen voor kleinere werken. Uit een recente enquête van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) blijkt dat het in Vlaanderen intussen gemiddeld 3 jaar en 10 maanden duurt om een vergunning te krijgen. Volgens de VCB is er daarom nood aan een fundamentele ombuiging binnen het omgevingsbeleid. Een heroriëntering van vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van vergunnings- en meldingsplicht dringen zich op, zodat vooral de vergunningsaanvragen met de grootste impact op de omgeving, op mens en milieu de aandacht krijgen die ze verdienen. Bovendien helpt dit de werklast van lokale besturen en adviesinstanties te verminderen.

“De VCB reageert positief op de plannen om de vergunningprocedures te hervormen. Daarbij vragen wij meer doelgerichte en toekomstgericht vergunningsregels die procedureel en inhoudelijk meer op elkaar afgestemd zijn, die nieuwe knelpunten vermijden en die meer inzetten op digitalisering en op de koppeling van data. Dat kan de afhandeling en de handhaving op het terrein enkel ten goede komen. De VCB formuleert verder voorstellen en volgt de ontwikkelingen van deze hervorming op de voet”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Ook interessant