Vastgoed

Verbind woonnoden aan ruimtelijke shift

Verbind woonnoden aan ruimtelijke shift
De Vlaming heeft een baksteen in de maag. Het aantal afgeleverde bouwvergunningen ging opnieuw in stijgende lijn in 2020. Tegelijkertijd hebben bouwprojecten nooit zo weinig bijkomende ruimte ingenomen als vorig jaar. Zo scheert de verdichting van bijkomende woningen de laatste jaren hoge toppen. Terwijl het vorig jaar gemiddeld om 35 woningen per ha ging, is dit intussen opgelopen tot 47. Dat is bijna een vervijfvoudiging in twintig jaar tijd. Een positieve evolutie onder impuls van de markt: vraag, aanbod en steeds schaarsere bouwgronden leiden tot sloop en heropbouw, hogere dichtheden en optimaal gebruik van ruimte.

Nu richten planologen hun vizier op welke gebieden rijp zijn voor verdichting en welke niet. Maar een goed functionerende woonmarkt sluit aan op de vraag van huishoudens. Niet omgekeerd. De klant blijft de partner bij uitstek van de bouwsector. Dat betekent een toereikend aanbod en diverse woningtypes in overeenstemming met o.a. het stijgend aantal huishoudens. En dat beperkt zich niet louter tot de knooppunten die planologen naar voren schuiven.

Ook interessant