Energie

Vandaag is het Belgian Solar Day

Vandaag is het Belgian Solar Day
Het jaarlijks evenement voor de Belgische fotovoltaïsche sector was een groot succes. Meer dan 250 deelnemers (deskundigen, industriëlen en politici) kwamen op 15 september in Brussel samen om de aandacht te vestigen op de sleutelrol van deze sector in de verwezenlijking van de politieke verbintenissen van België op het gebied van CO2 reductie en het aandeel hernieuwbare energie. Daarvoor is een ambitieuze visie met doelstellingen op zowel middellange als lange termijn noodzakelijk, net als een stabiel regelgevend kader voor residentiële PV-installaties en industriële projecten.

Tijdens deze derde editie van de Belgische Solar Day, georganiseerd door Edora, ODE Vlaanderen, Becquerel Instituut en Techlink, hadden 250 deelnemers de gelegenheid om elkaar te inspireren en ideeën uit te wisselen. De crisissen die wij momenteel doormaken, herinneren ons aan de toegevoegde waarde, zowel maatschappelijk als economisch, van het investeren in duurzame technologieën.
De fotovoltaïsche zonne-energie sector is klaar om deze uitdaging aan te gaan en de technologieën zijn beschikbaar: door de ontwikkeling van slimme sturing, batterijen en de plaatsing van oplaadstations kan ons land overschakelen op een duurzamer en betrouwbaar elektriciteitsvoorziening. De rol van fotovoltaïsche zonne-energie in de energietransitie is essentieel: deze sector zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van elektrische mobiliteit in heel België. Niet dakgebonden PV (carport, agrivoltaïsche energie, enz.) opent ook nieuwe perspectieven en biedt een reeks van innovatieve instrumenten die nodig zijn om de energietransitie te doen slagen.

In Vlaanderen werden in 2020 een recordaantal installaties geplaatst. In 2021 was er de overgang naar de digitale teller, waardoor nog meer wordt ingezet op het valoriseren van eigenverbruik. Zo zien we toename van batterijsystemen, sturingstools en link met de EV sector. Zonnepanelen blijven ook in de huidige context absoluut een goede investering, zowel economisch als voor de maatschappij en het milieu. De grotere PV-projecten konden via de eerste “call groene stroom” het nieuwe tenderingsysteem uitproberen waarbij een 70tal projecten steun kreeg. Op 15 september vond niet enkel de 3de BSD plaatst, maar werd ook de 2de call geopend. Om de Vlaamse doelstellingen te halen zullen nog heel wat panelen moeten worden geplaatst. Daarnaast zullen integratie en slimme connectie met andere systemen aan belang blijven winnen. Tijdens de Belgian Solar Day bleek de fotovoltaïsche sector meer dan klaar om deze uitdaging aan te gaan.

Ook interessant