Duurzaam Bouwen

185 Fotovoltaïsche zonnepanelen op de Space Pole-site in Brussel

185 Fotovoltaïsche zonnepanelen op de Space Pole-site in Brussel
In november 2020 liet de Regie der Gebouwen 185 nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen op de gerenoveerde daken van twee gebouwen van het KMI en de KSB. Deze zullen de CO2-productie met ongeveer 26 ton per jaar verminderen.

Begin december 2020 werd ook het historische noordpaviljoen, dat helemaal gerenoveerd en omgevormd werd tot een volledig uitgeruste ruimte voor vergaderingen en recepties, officieel overgedragen aan het KMI.

In september 2020 is de Regie der Gebouwen begonnen aan de verplaatsing en reorganisatie van de zone waar het diwaterstofgas, dat gebruikt wordt om weerballonnen naar de atmosfeer van de aarde te sturen, wordt gewonnen.

"Het koolstofvrij maken van de overheidsgebouwen is voor mij een belangrijke prioriteit. Met de installatie van deze 185 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het KMI-station verminderen we de CO2-uitstoot van de Staat met 26 ton per jaar. Een stap verder in de goede richting. Ik ben van plan om onze acties nog te versnellen", aldus Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen.


“Alle gebouwen en paviljoenen op de site beslaan samen een totale oppervlakte van meer dan 28 000 m². Het beheer daarvan vraagt om planning, overzicht en toekomstvisie. In 2008 hebben we een masterplan opgesteld voor de hele site, dat is opgedeeld in een vijftigtal werkfasen, met een planning tot 2032. Sinds 2009 heeft de Regie der Gebouwen al een totaalbedrag van ongeveer 24 miljoen euro in deze site geïnvesteerd, waarvan 2,5 miljoen euro tussen 2018 en 2020”, legt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, uit.


Renovatie van de daken

De plaatsing van deze fotovoltaïsche zonnepanelen werd gecombineerd met de renovatie van het dak van een ander KMI-gebouw voor een totale kostprijs van ongeveer 690.000 euro.

De daken van het KMI-hoofdgebouw en van de KSB werden in 2015 en 2017 gerenoveerd.

Sinds 2015 vervangt de Regie der Gebouwen de bestaande daken van de gebouwen op de site door zinken daken van het type "azengar". Het gebruik van dit type zinkbedekking werd voor het eerst in Europa toegepast door de Regie der Gebouwen bij de renovatie van de daken van het radioastronomiegebouw.
Er werd gekozen voor deze werkwijze omwille van de levensduur en de duurzaamheid, maar ook voor de esthetische vormgeving, zodat het dak gereconstrueerd kan worden in haar oorspronkelijke stijl: de Vlaamse neorenaissance.

Ook interessant