Energie

Zonnepanelen op sociale woningen verlagen energiefactuur

Zonnepanelen op sociale woningen verlagen energiefactuur
De coöperatieve Vennootschap ASTER, een initiatief van 67 sociale huisvestingsmaatschappijen en de koepelorganisatie Vereniging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen (VVH), start in het najaar met de activering van het zonnepotentieel op sociale woningen. “Het onderzoek dat gisteren in de media kwam geeft duidelijk aan dat de energiearmoede bij sociale huurders vooral het gevolg is van een laag inkomen, en dus niet van de staat van de sociale woningen,” stelt Björn Mallants, gedelegeerd bestuurder van ASTER cv. “En net daar kunnen we dan ook in verhouding een groot verschil maken door een grootschalige investering in zonnepanelen.”

In totaal zullen er op vijf jaar tijd 733.481 zonnepanelen geplaatst worden op 58.004 gebouwen. Een initiatief met gegarandeerde impact op de energiearmoede, die volgens de net gelanceerde Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting en het Platform tegen Energiearmoede nauwelijks daalde tegenover de vorige geregistreerde periode: 1 op 5 gezinnen kan de energiefactuur amper betalen.

“De impact van zonnepanelen op de energiefactuur van sociale huurders is gegarandeerd: een gezin van drie personen bespaart per jaar meer dan 25 euro, voor een gezin van vier is dat al bijna 30 euro,” aldus Björn Mallants, gedelegeerd bestuurder van ASTER cv.


“Het is onze ambitie om op vijf jaar tijd 733.481 zonnepanelen op 58.004 gebouwen van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen te installeren. De uitrol start dit najaar”, zegt Mallants. “De zon schijnt voor iedereen. Elke kWh energie die we uit de zon kunnen halen, maakt een verschil voor onze huurders, zeker voor de gezinnen met de laagste inkomens. Zij zullen het grootste voordeel hebben van de zonne-energie.” Uit de Barometer Energiearmoede blijkt immers dat 41 procent van de 292.000 huishoudens die in België een sociale woning huren, moeite hebben om de energiefactuur te betalen. In Vlaanderen zijn er in totaal ongeveer 170.000 sociale huurwoningen.

Mallants: “Energie blijft een grote hap uit het gezinsbudget, dus het is belangrijk om naast infrastructuuraanpassingen aan woningen ook aan energie-educatie te doen: hoe meer energie je gebruikt op het moment dat de zon effectief schijnt, hoe voordeliger. ASTER cv zal de sociale huurders hiervan bewust maken, al blijft de goedkoopste energie de energie die je niet verbruikt.”


67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen zijn aandeelhouder van ASTER cv. In totaal gaat het om een investering van 258 miljoen euro, goed voor een jaarproductie van 234 GWh aan groene stroom. Het gerealiseerde zonnepotentieel staat daarnaast ook gelijk aan een reductie van 39.667 ton CO2.

Momenteel loopt de openbare aanbestedingsprocedure voor het leveren, plaatsen, monitoren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. ASTER cv voorziet de gunning van de opdracht in de herfst van dit jaar.

Ook interessant