Verwarming & Sanitair

Vaillant presenteert nieuwe visie op duurzaam wonen van de toekomst

Vaillant presenteert nieuwe visie op duurzaam wonen van de toekomst
Vaillant deelt vanuit haar Groenwijk Vaillant concept een hernieuwde visie op het verduurzamen van woningen. Deze visie en de verschillende routes hiernaartoe zijn inzichtelijk gemaakt op een nieuw inspiratieplatform. Vaillant benadrukt dat er een grote diversiteit in woningtypes en energetische kwaliteit is binnen de Nederlandse woningvoorraad. Dit vraagt volgens Vaillant om het toepassen van verschillende verwarmingstechnologieën: niet één universele oplossing voor iedereen, maar een passende oplossing voor elke specifieke woonsituatie.

Het verduurzamen van de bijna acht miljoen bestaande woningen in Nederland vormt één van de grootste uitdagingen voor de energietransitie in Nederland. Voor 2030 heeft de overheid aangescherpte ambities geformuleerd om van duurzaam wonen de nieuwe standaard te maken. Zo dienen voor eind 2030 zo’n 2,5 miljoen woningen extra geïsoleerd te worden en 1 miljoen hybride warmtepompen geïnstalleerd te zijn. Volgens Vaillant zijn de komende vijf tot tien jaar dan ook koersbepalend voor keuzes in duurzame verwarmingsoplossingen.

Een inspiratieplatform voor duurzaam verwarmen

Vaillant ziet de lancering van het inspiratieplatform daarom als een belangrijk startpunt voor het delen van inzichten, inspiratie én concrete resultaten waarbij het comfortabel verduurzamen van thuis centraal staat. Het bedrijf heeft op het platform drie kernroutes beschreven die de Nederlandse woningvoorraad uiteindelijk gasvrij moeten maken, namelijk door middel van volledige elektrificatie, twee hybride varianten, en het gebruik van duurzaam gas.

Voor elke route heeft Vaillant een indicatieve inschatting gemaakt van de haalbaarheid voor verschillende woningprofielen. Het resultaat is een aantal inspiratiewoningen met passende Vaillant-oplossingen, waarmee belanghebbenden een leidraad geboden wordt richting het aardgasvrij verwarmen van onze woningen.

Op het inspiratieplatform zijn verder de eerste beknopte inspiratiewoningen te zien en ervaringsverhalen te lezen. Het platform wordt binnenkort verder uitgebreid om installateurs, woningcorporaties en projectpartners te blijven inspireren bij het maken van keuzes om woningen slim te verduurzamen. De inzichten en inspiratie die gedeeld worden via Groenwijk Vaillant zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring, expertise en technologische innovatie van Vaillant.

Hugo Hemel, Marketing Directeur bij Vaillant: “Met Groenwijk Vaillant spreken wij ons uit over de warmtetransitie in Nederland en hoe Vaillant onderdeel gaat zijn van de oplossing. Wij maken hiermee verschillende verduurzamingsroutes niet alleen inzichtelijk maar ook haalbaar met in eigen huis ontwikkelde oplossingen. Hiermee onderscheidt Vaillant zich nadrukkelijk van andere spelers die hoofdzakelijk inzetten op één enkele technologie. De werkelijkheid ligt namelijk veel genuanceerder. Dat gaan wij vanaf nu kenbaar maken met Groenwijk Vaillant als inspiratieplatform voor duurzaam verwarmen.”

Daarnaast gaat Vaillant de Groenwijk Vaillant woningprofielen nadrukkelijker inzetten bij advies- en ontwerptrajecten. Anniek Has, Sales Directeur bij Vaillant: “Via Groenwijk Vaillant proberen wij de complexiteit van verduurzamen zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Verduurzamen is altijd maatwerk, maar wij geloven dat het bieden van meer standaardisatie met pakketten die passen bij het betreffende woningprofiel het mogelijk maakt om te accelereren. Om een duurzame woningvoorraad te realiseren, moeten verschillende partijen uiteindelijk samenwerken. Door via Groenwijk Vaillant waardevolle kennis te delen geloven wij dat Vaillant een significante bijdrage kan leveren.”

Meer weten over Groenwijk Vaillant? Lees hier meer.

Ook interessant