Bedrijfsnieuws

Vaillant Group wordt klimaatneutraal

Vaillant Group wordt klimaatneutraal
De Vaillant Group heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om op termijn volledig klimaatneutraal te worden. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren heeft het bedrijf een klimaatstrategie voor de lange termijn ontwikkeld. Dit nieuwe initiatief is op CO2-reductie en -compensatie en maakt deel uit van het duurzaamheidsprogramma SEEDS, wat staat voor Sustainability in Environment, Employees, Development & Solutions and Society. Het SEEDS duurzaamheidsprogramma heeft de Vaillant Group tien jaar geleden opgezet.

De Vaillant Group wil de eigen CO2-uitstoot tegen 2030 met 50 procent verminderen in vergelijking tot 2018. Dit realiseert de Vaillant Group door energie uit hernieuwbare bronnen te putten, het energieverbruik binnen productieprocessen en eigen gebouwen te reduceren en te investeren in een milieuvriendelijk wagenpark. Op dit moment is zo’n negentig procent van de uitstoot afkomstig van productielocaties en uitstoot van bedrijfswagens.

Sinds vorig jaar compenseert het bedrijf zijn resterende emissies al volledig door te investeren in bestaande bebossingsprojecten in Midden- en Zuid-Amerika. Daarnaast wil de Vaillant Group op lange termijn eigen bebossingsprojecten opzetten in de opkomende economieën. Het doel is om in 2030 genoeg nieuwe bosgebieden gecreëerd te hebben, om de noodzakelijke uitstoot van het bedrijf volledig te kunnen compenseren.

Norbert Schiedeck, CEO van de Vaillant Group, legt uit: "Met de nieuwe klimaatstrategie zal de Vaillant Group vanaf dit jaar de CO2-emissies die we genereren tijdens productieprocessen en bedrijfsactiviteiten volledig compenseren. We halveren de CO2-uitstoot tegen 2030, we schakelen over op energie uit hernieuwbare bronnen en zullen bebossingsprojecten ondersteunen en ontwikkelen. Om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, is het absoluut noodzakelijk dat het gas- en elektriciteitsnet na 2030 geleidelijk wordt omgeschakeld op volledig hernieuwbare energiebronnen.’’

Ook interessant


Build for Life