Vastgoed

VGC en Stad Brussel slaan de handen in elkaar voor verbouwing Nekkersdal

VGC en Stad Brussel slaan de handen in elkaar voor verbouwing Nekkersdal
De gebouwen van gemeenschapscentrum Nekkersdal en de hoofdstedelijke bibliotheek van Laken zijn aan renovatie toe. Daarom bundelen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Stad Brussel hun krachten voor een ambitieus bouwproject. Doel van de duurzame verbouwing is de samenwerkingen op de site nog te versterken en de site open te trekken naar de wijk.

Waarom nu?

De gebouwen van Nekkersdal zijn al ettelijke jaren in slechte staat. Er gebeurde al wat opknapwerk om erger te voorkomen, maar een grondige renovatie dringt zich op.

Onlangs deed zich een interessante opportuniteit voor. De voormalige Luisterbibliotheek in de Gustave Schildknaapstraat -vlak naast het gemeenschapscentrum- verhuisde naar een andere locatie en de VGC kon het gebouw overkopen van de Vlaamse Gemeenschap.

Dankzij deze aankoop krijgt het project een nieuwe dimensie: we hebben nu de mogelijkheid om de site niet enkel te renoveren, maar helemaal te herdenken en anders in te richten.

VGC en Stad Brussel slaan de handen in elkaar voor verbouwing Nekkersdal
VGC en de Stad Brussel menen dat zowel het Gemeenschapscentrum als de Bibliotheek veel potentieel hebben en investeren respectievelijk 7,4 en 1 miljoen euro.

Het renovatieproject zal begeleid wordt door een participatiebureau: zij zullen in de volgende maanden contact opnemen met het personeel van het Gemeenschapscentrum, de bib en de vele andere partners die vandaag onderdak vinden op de site. Bedoeling is al hun dromen en noden te verzamelen en zo een project te ontwikkelen dat zo goed mogelijk inspeelt op wat Laken en de Lakenaars nodig hebben.

VGC en Stad Brussel slaan de handen in elkaar voor verbouwing Nekkersdal

Drie doelstellingen: samenwerking versterken, de site open trekken naar de wijk, duurzaamheid vergroten

Vandaag versterken de werkingen van het Gemeenschapscentrum Nekkersdal, de bibliotheek en vele partners op de site elkaar.

“Nekkersdal is een zeer dynamisch gemeenschapscentrum dat onderdak biedt aan vele partners. Bedoeling is dankzij de verbouwing hun onderlinge samenwerking nog verder uit te bouwen, nieuwe synergiën te creëren en nog meer doelgroepen aan te trekken,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.


Naast de bibliotheek zijn volgende partners zijn momenteel actief op de site: een consultatiebureau Kind & Gezin, de Brede School Laken, een Huis van het Kind, de buitenschoolse opvang, verschillende sportverenigingen, volwassenenonderwijs en deelinitiatieven als een Fietsbibliotheek, een Babytheek en de laagdrempelige sportkledingwinkel Sportswitch.

De indeling van de site wordt helemaal herdacht en dat biedt heel wat mogelijkheden. Zo willen we het nu minerale en verkapte binnengebied ontpitten, vergroten en vergroenen.

Schepen Ans Persoons: “De bedoeling is om er een soort van binnentuin van te maken die de Bockstaellaan met de Gustave Schildknaapstraat met elkaar verbindt. Zo creëren we een semi publieke binnenweg doorheen het huizenblok, wat de openheid van de site tot de wijk sterk vergroot.”


Voor Nekkersdal houdt dit project ook de mogelijkheid in om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hun café te vergroten. Ook voor de bib is die link met de straat en de wijk cruciaal.

“Binnen de bredere ambitie om van Brussel een vooruitdenkende stad te maken op mensenmaat, wordt hier sterk ingezet op de pijler duurzaamheid. Niet alleen wordt het binnengebied ontpit, de verbouwing biedt ook heel wat mogelijkheden om belangrijke stappen vooruit te zetten op het vlak van multifunctioneel gebruik, toegankelijkheid, isolatie, CO₂-uitstoot, regenwaterrecuperatie en het hergebruik van materialen,” aldus Collegevoorzitster Elke Van den Brandt.


VGC en Stad Brussel slaan de handen in elkaar voor verbouwing Nekkersdal

Timing

Nu er een akkoord is over de financiering, zal via een Design&Built procedure een consortium van aannemer en architect aangesteld worden. Zij zullen, op basis van de input van het participatiebureau, een voorontwerp en vervolgens een vergunningsdossier opmaken. In het voorjaar van 2024 zouden de werken van start kunnen gaan.

Ook interessant