Algemeen

Internationale Brusselaars delen hun ideeën voor Brussel

Internationale Brusselaars delen hun ideeën voor Brussel
Een derde van alle Brusselaars heeft de Belgische nationaliteit niet en kan dus ook niet stemmen tijdens de gewestelijke verkiezingen. Nochtans is Brussel zonder haar vele nationaliteiten Brussel niet en is de internationale sector onmisbaar voor onze economie. Om deze democratische tekortkoming aan te pakken, hebben commissioner.brussels en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering “Live Here. Speak, hear.”gelanceerd.

Tijdens de eerste fase van dit participatieproject konden internationale Brusselaars alvast hun stem laten horen. Dat leverde heel wat interessante ideeën op over thema’s die de internationale Brusselaars aanbelangen. De eerste resultaten tonen aan dat het leven in Brussel voor interantionale Brusselaars vaak extra uitdagend is (door bijvoorbeeld de taalbarrières), maar ook dat ze grotendeels dezelfde wensen hebben als hun Belgische stadsgenoten en grote dromen koesteren voor Brussel.

“Internationale Brusselaars zijn essentieel voor Brussel,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet. “Ze verdienen een stem in het beleid dat hen aangaat. Daarom wil ik resoluut zoeken naar vernieuwende democratische modellen waarin ook zij hun visie voor onze stad kunnen delen. Het is prachtig te constateren dat ze ook veel ideeën hebben die goed zijn voor ons allemaal: betere openbare ruimtes, meer veiligheid, een gevarieerd mobiliteitsaanbod en een diverse Europese Wijk.”


“Nieuw onderzoek in opdracht van mijn organisatie heeft het belang van de internationale sector en zijn werknemers voor ons Gewest concreet aangetoond,” zegt Alain Hutchinson, Commissaris voor Europa en de Internationale Organisaties van de Brusselse Regering. “Ongeveer een vierde van onze economische omzet hangt af van die sector. Terzelfdertijd staan nieuwkomers voor een resem bijkomende uitdagingen als ze van Brussel hun thuis maken en er hun carrière opbouwen. Hun ideeën over meertalige diensten en eenvoudigere administratie tonen hoe ze zich via kleine wijzigingen veel sneller thuis kunnen voelen en vlotter kunnen integreren. Ik wil de deelnemers bedanken voor hun bijdrage en ik hoop dat we veel meer internationale Brusselaars zullen horen tijdens de stem- en workshopfases!”


#BrusselsVoice: De sleutelideeën tot dusver…

Om de komst en integratie van internationale Brusselaars te ondersteunen:

 • Het Brusselse ontvangstproces eenvoudiger maken. Momenteel staan verschillende instellingen in voor dat proces. De focus zou meer op de noden van de nieuwkomers moeten liggen.
 • Selecteren van een groep Brusselse ambassadeurs die nieuwkomers zouden verwelkomen met basisinformatie over het gewest en ze uitnodigen voor sociale activiteiten.
 • Stemrecht geven aan internationale inwoners die al lang in het land verblijven (vb. meer dan 5 jaar).

Om de Europese Wijk te verbeteren:
 • Ruimte vrijmaken voor mooie cafés, betaalbare winkels, sportvoorzieningen en plaatsen voor cultuurbeleving om de wijk aantrekkelijker te maken voor families (ook tijdens de weekends).
 • De wijk tot een groen gebied omvormen door meer bomen te planten.
 • Het systeem van fietsstroken opnieuw uittekenen om het aantal auto’s te verminderen en de veiligheid van fietsers te waarborgen (vb. een fietsbrug over de Belliardstraat).
 • Opzetten van een socialemediakanaal waar inwoners hun problemen/suggesties voor verbetering rechtstreeks met de overheid kunnen delen.

De grootste problemen waar internationale Brusselaars mee worden geconfronteerd:

 • Toegang tot essentiële (openbare) diensten in een taal die ze spreken (vb. Engels).
 • Steeds duurdere huurprijzen voor kwaliteitsvolle huisvesting.
 • Files en vervuiling in de stad.
 • Moeilijkheid om de ingewikkelde structuur van de Belgische overheid te begrijpen.

Nu de ideeënfase is afgerond, kunnen internationale Brusselaars op het digitale platform voor hun favoriete ideeën stemmen. De populairste ideeën zullen in een aantal workshops worden behandeld. Deelnemers kunnen ze daar uitwerken tot echte beleidsvoorstellen die voor debat en opvolging zullen worden voorgelegd aan het Brussels Parlement.

Extra informatie

De particpatiecampagne “Live here. Speak, hear.” ging aan het begin van de zomer van start. Internationale Brusselaars werden uitgenodigd om hun ideeën en suggesties op een onlineplatform te delen en om op elkaars voorstellen te reageren.

De voorstellen betroffen uiteenlopende gewestelijke thema’s, zoals vervoer en veiligheid, de steun aan nieuwkomers en ambitieuze plannen voor een meer aantrekkelijke en levendige Europese Wijk.
Nu kunnen internationale Brusselaars hun stem uitbrengen voor de ideeën waar zij het meest achterstaan. De beste ideeën worden in workshops, die in november en december doorgaan, verder behandeld. Op basis hiervan zullen beleidsaanbevelingen worden geformuleerd die aan het Brussels Parlement worden voorgelegd.

Ook interessant


Build for Life