Architectuur

Archiweek 2021: De week van de Brusselse hedendaagse architectuur

Archiweek 2021: De week van de Brusselse hedendaagse architectuur
Brussel boomt op vlak van hedendaagse architectuur. Tijdens de Archiweek kan het grote publiek de Brusselse architectuurscene en kunnen professionals met elkaar in interactie gaan. Het thema van dit jaar "unlearning" wil ons stil laten staan bij de vraag hoe architectuur mensen kan inspireren tot andere gewoonten.

Sinds 2019 organiseert urban.brussels jaarlijks de archiweek in het Brussels Gewest. Doelstelling van dit evenement is het grote publiek kennis te laten maken de Brusselse hedendaagse architectuur. Deze derde editie zal plaatsvinden van 10 t.e.m. 19 oktober 2021. Op het programma staan rondleidingen, wandelingen, fietstochten, opendeurdagen van architectenbureaus, symposia, workshops voor jong en oud en conferenties. Deze activiteiten worden georganiseerd door urban.brussels en door haar partners. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Archiweek 2021: De week van de Brusselse hedendaagse architectuur
Het hoogtepunt van de archiweek zijn de geleide bezoeken (beschikbaar in NL, FR en EN) aan een twintigtal hedendaagse creaties tijdens het weekend van 16 en 17 oktober.

Tijdens dat weekend zullen ook verschillende Brusselse architectenbureaus hun deuren openen voor het grote publiek om hun bureau en hun activiteiten voor te stellen aan bezoekers.

Dit jaar, staan verder ook drie dagen rond “duurzame architectuur” op het programma. Deze worden georganiseerd in samenwerking met Archi Urbain. Deelnemers kunnen dan duurzame projecten en werven bezoeken.

Archiweek 2021: De week van de Brusselse hedendaagse architectuur

Pascal Smet Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw:

“Brussel heeft het potentieel om uit te groeien tot een wereldspeler op vlak van architectuur. Zowel wat betreft de realisaties in Brussel als wat betreft de sterke architectenbureaus die onze stad rijk is. Daar moeten we fier op zijn en dat moeten we aan de Brusselaars en ook daarbuiten nog meer tonen.
Dat doen we onder andere door de organisatie van ‘archiweek’, waarin we het Brusselse hedendaagse architectuurlandschap in de schijnwerper zetten. Tijdens deze week kan het grote publiek kennis maken met Brusselse moderne architectuur en kunnen professionals elkaar verder inspireren.”


Bety Waknine Directrice-generaal van Urban :

“Vorig jaar stelden de curatoren van de archiweek ons voor om terug te keren naar de basis van de architectuur. Voor deze derde editie nodigen Roxane Le Grelle, Dieter Leyssen, Alessandro Cugola en Chloé Nachtergael (51N4E) ons uit om onze stad te bekijken met een frisse blik, los van speciale voorkennis. Deze editie dwingt ons terug te grijpen naar eenvoud en wil de reflectie over architectuur op een ander niveau laten plaatsvinden, zodat we onszelf de vrijheid zouden gunnen een plek ongedwongen en in alle eenvoud op onze huidige behoeften af te stemmen.”


Archiweek 2021: De week van de Brusselse hedendaagse architectuur

Thema 2021 : un-learning. Hedendaagse architectuur in vraag stellen en ontdekken

Beeld je in dat je door de Brusselse straten slentert en de stad met een onbevangen blik bekijkt, als iemand die er nooit gewoond heeft, zonder enige speciale voorkennis of praktische ervaring. Zonder vastgeroeste ideeën noch vooroordelen krijg je de kans je oprecht te verwonderen over de vele gebouwen, pleinen, parken, steegjes en de vele mensen die er gebruik van maken. Je (her)ontdekt de stad als een kind en neemt de tijd om vragen te stellen — Hoe komt dat? Waarom is dit? Wie is dat?

De Brusselse archiweek 2021 neemt het concept van “un-learning” (ontleren) als uitgangspunt om hedendaagse architectuur in de stad te bekijken en in de kijker te plaatsen. Un-learning:

 1. stelt nieuwe manieren voor om, over generaties en achtergronden heen, iets te leren over onze omgeving.

 2. plaatst verwondering centraal.

 3. stelt individuele gewoontes in vraag in het licht van collectieve belangen.

 4. is een bescheiden onderhandeling met vastgeroeste denkkaders en achterhaalde regels.

 5. vereist een onbevooroordeelde kijk of een “beginner’s mind”.

De wetenschap dat een klimaatcrisis zich momenteel voltrekt, en zelfs in een stroomversnelling geraakt, zorgt ervoor dat de manier waarop wij onze planeet bewonen, verandert. Hoe kan hedendaagse architectuur deze veranderingen ondersteunen en betekenisvol of zelfs aangenaam maken? En welke gewoontes in de praktijk van de architectuur zelf moeten we aan “un-learning” onderwerpen als reactie op deze nieuwe omstandigheden?

Het team van curatoren van 51N4E heeft, samen met een groep Brusselse en buitenlandse adviseurs, een driedelige structuur ontwikkeld om deze kwestie tijdens de archiweek van 2021 te onderzoeken. Voor het programma van de archiweek worden de drie aspecten als volgt opgedeeld:

Archiweek 2021: De week van de Brusselse hedendaagse architectuur

Projecten om te bezoeken

Architectuur en omgevingen die de gebruikers, eigenaars en bezoekers ondersteunen en inspireren om gewoontes af te leren en te veranderen. We kijken naar een reeks Brusselse projecten die als voorbeeld kunnen fungeren, dankzij hun benadering van eigendom, flexibiliteit en vermogen om mensen samen te brengen en elkaar te ontmoeten.

Eigendom

Projecten die de gekende vormen van eigendom in vraag stellen en experimenteren met nieuwe soorten van eigenaarschap. In de zoektocht naar betaalbaarheid, (bio)diversiteit, een gevoel van samenhorigheid of een gedeelde identiteit, maken nieuwe bouwpraktijken hun opwachting, die uiteindelijk tot nieuwe gebouwen en omgevingen leiden.

Flexibiliteit

Projecten die experimenteren met een wisselend programma. Gebouwen, zowel oude als nieuwe, als open structuren die meerdere toepassingen kunnen hebben. In tegenstelling tot architectuur die wordt ontworpen voor een specifiek programma, hebben deze projecten en open einde, en laten ze ruimte voor telkens nieuwe invullingen.

Samen komen

Projecten die mensen inspireren om samen te komen in de stad: om te vieren, te protesteren, te spelen, te zorgen, te werken, of om in de menigte op te gaan. Brussel telt een aantal plaatsen waar mensen van allerlei sociale groepen elkaar ontmoeten in nieuwe of oude gebouwen die een andere bestemming kregen.
 • ZINNEKE
 • ACTE Center
 • Mussentuin
 • Residence Palace
 • Brussels Beer Project Brewery
 • De Beurs
 • Huis Verbiest
 • Tictac Art Center
 • Circularium
 • Decoratelier
 • Pocket Parks : De Halte
 • Pannenhuis park
 • ISELP
 • Infrabel Academy
 • Molenwest
 • Woonbox
 • Huis Karper
 • Two appartments
 • Victoria tower
 • Arc-en-ciel

Praktisch

Het volledige programma van archiweek 2021 is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels op de website archiweek.urban.brussels.

Ook interessant