Architectuur

Is zwembad op dak van Manufacture op de slachthuissite haalbaar?

Is zwembad op dak van Manufacture op de slachthuissite haalbaar?
De Brusselse Regering keurde vorige week het voorstel van Rudi Vervoort, Pascal Smet en Bernard Clerfayt goed om na te gaan op welke manier een openluchtzwembad op het dak van het nieuwe project Manufakture op de Abattoir-site best kan worden gerealiseerd.

De Abattoir-site in Anderlecht ondergaat momenteel een grote metamorfose. Sinds enkele jaren kan je bijvoorbeeld terecht in de “Foodmet”, een overdekte voedingshal met meer dan 50 standen, voor tal van verse producten. Op dit ogenblik lopen de voorbereidingen van het project Manufakture. Dit nieuwe gebouw zal plaats bieden aan vlees en ander voedselverwerkende activiteiten. In het gebouw komt ook een autoparking die de huidige parkeerplaatsen in open lucht grotendeels zal vervangen.

Het Brussels Gewest ziet de constructie van dit gebouw als een unieke mogelijkheid om op het dak een publiek zwembad te voorzien en is hierover al even in overleg met andere overheden en met de site Abattoir.

Is zwembad op dak van Manufacture op de slachthuissite haalbaar?

“De slachthuissite is een symbolisch belangrijke plaats voor de gemeente Anderlecht en het Gewest. Er wordt werkgelegenheid verschaft en door de uitstekende bereikbaarheid komen heel wat buurtbewoners en mensen van over heel Brussel afgezakt naar de markt en een hele reeks andere activiteiten die er plaatsvinden. Deze gunstig gelegen site ondergaat momenteel een grote gedaanteverandering. In dat verband wil het Gewest onderzoeken welke mogelijkheden deze locatie biedt voor de vestiging van een openluchtzwembad. Er zal meer bepaald worden nagegaan of het opportuun is om er een dergelijk project te laten verrijzen en dat te laten gebeuren in samenhang met het project Manufakture, dat steun krijgt van het EFRO. Het is de bedoeling om het toegankelijk te maken voor alle Brusselaars en op die manier tegemoet te komen aan de grote behoefte aan zwembaden in het gewest. Dit project zal tot slot ook de aantrekkingskracht van ons stadsgewest ongetwijfeld ten goede komen,” Rudi Vervoort.


“De Brusselaars snakken naar openluchtzwemmogelijkheden. De ontwikkeling van de Abattoir-site biedt een unieke kans. Abattoir gaat een mooie nieuwe stadswijk worden en een zwembad functie zou perfect in deze stedelijke context passen. Bovendien kunnen we de warmte die vrij komt uit de voedingsverwerkende activiteiten (zoals koelruimtes) perfect kunnen gebruiken om het zwembadwater te verwarmen. Dit kan dus een voorbeeld worden op vlak van combinatie van stedelijke functies, architectuur en duurzaamheid. Ik hoop dan ook dat we er samen, over alle beleidsniveaus en bevoegdheidsverdelingen heen in kunnen slagen die prachtige project voor de Brusselaars te realiseren,” Pascal Smet.


“De haalbaarheidsstudie is een eerste, onmisbare stap om na te gaan of een dergelijk project in het Brussels Gewest levensvatbaar is, ook financieel. Dankzij de studie kan er een antwoord komen op een aantal noodzakelijke basisvragen met betrekking tot de financiering, juridische constructie en de technische en operationele beperkingen van de site,” Bernard Clerfayt


De Brusselse Regering besliste vandaag dat de Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) nu een concreet voorstel zal uitwerken om na te gaan hoe het zwembad op het dak kan worden gerealiseerd en uitgebaat.

Is zwembad op dak van Manufacture op de slachthuissite haalbaar?
De regering stelde hiervoor enkele centrale principes op:
  • Het zwembad moet een architecturale meerwaarde zijn voor Brussel en de uitstraling van de stad bevorderen.
  • Het project moet toegankelijk zijn voor alle Brusselaars. Focus ligt hierbij op inclusiviteit en betaalbaarheid.
  • Het moet een innovatief en attractief project zijn voor verschillende types zwemmers en moet ook toegankelijk zijn voor scholen.

De functie van het dak heeft vanzelfsprekend een impact op het ontwerp en de materiaalkeuze van de rest van het gebouw. Om de uitvoering van deze werken niet te vertragen en alle opties open te houden besliste de VGC in het najaar van 2020 reeds om de meerkost van versterkte funderingen en de structuur te financieren.

“Op vlak van duurzaamheid en energiebeleid zou dat zwembad op het dak van de Manufakture een geweldig en innovatief verhaal zijn. Het sociale valt daar niet van los te koppelen. In Brussel zijn er gewoon te veel ketjes die niet meer leren zwemmen. En voor onze site is het een tof nieuw project dat we graag verwelkomen, ” Elke Tiebout, CEO Abattoir.

Ook interessant