Zwembaden en (zwem)vijvers

Heb ik een vergunning nodig voor een jacuzzi of zwembad in de tuin?

Heb ik een vergunning nodig voor een jacuzzi of zwembad in de tuin?
Wanneer je een opblaasbaar zwembad of een opblaasbare jacuzzi plaatst, hoef je je over vergunningen uiteraard geen zorgen te maken. Wanneer het echter gaat om een zwemvijver, een zwembad of een jacuzzi is een vergunning in principe wel noodzakelijk. Er zijn echter talloze uitzonderingen op deze regel en de situatie verschilt per gewest. Door deze uitzonderingen zal een jacuzzi in de praktijk vrijwel altijd vergunningsvrij kunnen worden geplaatst, maar voor een zwembad of een zwemvijver is het complexer.

Regels verschillen per gewest

Dat elk gewest eigen regels heeft, maakt het er niet duidelijker op. Wel is het zo dat de materie steeds minder versnipperd is tussen het gewestelijke en het federale niveau. Bouwvergunningen werden al langer op regionaal niveau geregeld, maar de zesde staatshervorming heeft ook een aantal verwante bevoegdheden aan het regionale niveau overgedragen. Hoe dan ook krijg je te maken met afwijkende regels in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Er zijn echter ook gelijkenissen. Zo zijn er in de drie gewesten uitzonderingen waarop je een beroep kan doen. Daarnaast moet je de vergunning altijd bij de gemeente aanvragen. En in alle gewesten geldt dat een architect niet nodig is wanneer er aan de uitzonderingsvoorwaarden is voldaan. Let wel op, want als je bijvoorbeeld gebouwen aan het zwembad koppelt of kiest voor een overdekt zwembad zal een architect wel al snel noodzakelijk zijn.

Vergunning voor een zwembad in Vlaanderen

In Vlaanderen geldt principieel de verplichting om een zogenaamde omgevingsvergunning aan te vragen en te verkrijgen, maar hierop is een uitzondering voorzien. Men zegt wel eens dat een vergunning niet nodig is als het zwembad niet groter is dan 80 m², maar zo eenvoudig is deze uitzondering echter niet. Het gaat hier namelijk om de totale oppervlakte van de niet-overdekte constructies in de zij- en achtertuin. Andere constructies zoals een bestaand terras, tuinpaden of siervijvers tellen dus ook gewoon mee.

Verder moet het zwembad in de zij- of achtertuin zijn geplaatst en moet het zwembad op meer dan een meter van de perceelsgrens liggen, maar op minder dan 30 meter van het huis. Ook mag het niet in kwetsbaar gebied liggen en mag het niet worden overdekt. Verder mag het zwembad niet in een strook van vijf meter van een waterloopoever liggen of niet worden gebouwd in een oeverzone die door een (deel)bekkenbeheerplan wordt afgebakend.

Vergunning voor een zwembad in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloopt de procedure over het algemeen sneller. Er is namelijk geen advies van de gemeente of de ambtenaar nodig en er zijn slechts drie kernvoorwaarden. In de eerste plaats moet het gaan om een onoverdekt zwembad. Ten tweede moet het zwembad minstens 2 meter van aanpalende eigendommen liggen. En ten slotte mag het zwembad niet groter zijn dan 20 m².

Vooral dit laatste legt een belangrijke beperking op. Toch moet je dit ook enigszins durven te relativeren. Vergelijk deze oppervlakte bijvoorbeeld met de Intex Jacuzzi PureSpa Greywood Bubble Deluxe voor +/- zes personen. Deze opblaasbare jacuzzi heeft een oppervlakte van 3,66 m². 20 m² is dus meer dan vijf zo'n grote jacuzzi's. Met zo'n beschikbare oppervlakte kan je al een mooi zwembad leggen.

Vergunning voor een zwembad in Wallonië

In het Waalse Gewest gelden opnieuw andere regels. Hier mag het zwembad niet zichtbaar zijn vanaf de straat en moet het op minstens 3 meter van de perceelsgrens liggen. Het mag ook geen significante wijziging van het terrein vereisen en niet overdekt zijn, hoewel een beperkte opvouwbare structuur wel is toegestaan. Het zwembad moet verder dienen voor privégebruik en het moet het enige zwembad op het terrein zijn. Ten slotte mag het zwembad hier niet groter zijn dan 75 m².