Dossier Coronavirus / COVID-19

VCB verwelkomt compensatiepremie voor bouwbedrijven met omzetverlies

  BE   2 april 2020 Bron: Confederatie Bouw
VCB verwelkomt compensatiepremie voor bouwbedrijven met omzetverlies
De compensatiepremie die de Vlaamse regering vandaag heeft bekend gemaakt, vormt een belangrijke ruggensteun voor de vele kleinere Vlaamse bouwbedrijven die weliswaar niet uitdrukkelijk verplicht zijn om te sluiten maar de facto nog maar weinig activiteiten kunnen uitvoeren. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) verwelkomt die maatregel om twee redenen: enerzijds omdat bouwbedrijven amper gebruik konden maken van de corona hinderpremie en anderzijds omdat ongeveer 8 op 10 bouwbedrijven hun activiteiten omwille van de coronacrisis fors hebben moeten afbouwen of er volledig mee hebben moeten stoppen.

De bouwbedrijven behoren niet tot de bedrijven die omwille van de federale veiligheidsmaatregelen uitdrukkelijk verplicht zijn om hun deuren te sluiten. Maar uit een recente enquête van de Confederatie Bouw is intussen gebleken dat op dit ogenblik 38% van de bouwbedrijven nog maar gedeeltelijk actief is en 44% zelfs volledig gesloten. Amper 18% van de bouwbedrijven is momenteel volledig aan de slag. Dit is het gevolg van de veiligheidsmaatregelen (vooral op de sociale distancing) die zij bij de uitvoering van werken moeten volgen. Tegelijk is er ook een haperende toevoer van materiaal en materieel. Tenslotte was er nog de recente beslissing dat aannemers binnenshuis in bewoonde panden geen werken mochten uitvoeren.

Tegelijk konden de Vlaamse aannemers tot nu toe amper gebruik maken van de corona hinderpremie. Deze premie is uitsluitend bestemd voor winkels die moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen. Het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) stelde dat de bouwbedrijven niet uitdrukkelijk verplicht waren om te sluiten op basis van de beslissingen van het nationaal crisiscentrum. Dus kwamen ze niet in aanmerking voor de corona hinderpremie. Bovendien beschikken slechts weinig bouwbedrijven over een winkel.

Om al die redenen verwelkomt de VCB de Vlaamse compensatiepremie voor de bouw. De maatregel zal vooral de talrijke zelfstandige ondernemers en kleinere bedrijven in de bouw ten goede komen. Voor de grotere bedrijven staat de VCB positief tegenover de uitbreiding van de waarborgcapaciteit voor kredietbedragen bij de PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) waartoe de Vlaamse regering vandaag heeft beslist.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo