Nieuwbouw

Steeds meer verdichte woonzones vereisen ambitieus waterplan

Steeds meer verdichte woonzones vereisen ambitieus waterplan
Verhardingsgraad is het hoogst in en rond stedelijke centra - Foto: Vlaamse Confederatie Bouw
Afgelopen weekend heeft de Vlaamse regering aangekondigd de komende jaren hoog in te zetten op de strijd tegen wateroverlast in Vlaanderen. Nu is het nodig die ambitie te concretiseren en prioriteiten en overheidsinvesteringen te bepalen en de private eigenaars aan te zetten zelf ook de nodige waterrobuuste investeringen uit te voeren. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) roept op heel wat aandacht te hebben voor de bescherming van stedelijke centra en dorpskernen. Niet alleen is de verhardingsgraad er het hoogst waardoor de vaak verouderde rioleringen het vele regenwater niet kunnen slikken.

Ook blijkt uit een recente analyse dat vooral de regio rond Gent en de Denderstreek het meeste risico lopen op grote schade. De inrichting van het landschap binnen en buiten woonzones en een langetermijnvisie zijn onontbeerlijk, maar de meer dan 500.000 huishoudens in watergevoelige kernen hebben nu al nood aan snelle, doeltreffende ingrepen aan de waterhuishouding in hun woonomgeving. Naast collectieve beschermingsmaatregelen kunnen huishoudens bovendien zelf hun perceel waterrobuuster maken.

Lees de VCB-blog hier.

Ook interessant