Algemeen

Bouwshiftakkoord houdt vast aan verdichtingsritme en eigendomsrecht

Bouwshiftakkoord houdt vast aan verdichtingsritme en eigendomsrecht
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is voorzichtig positief over het akkoord van de Vlaamse regering over de bouwshift. Maar onderlijnt tegelijkertijd dat nu de bal in het kamp ligt van de lokale besturen om voldoende betaalbare woningen mogelijk te maken. Hun medewerking is van belang om een bouwshift op het ritme van verdichting te realiseren. Lokale bouwstops zijn dan ook nefast. Voorts respecteert het akkoord de eigendomsrechten van de eigenaars van bouwgronden. Dit stelt de VCB na een eerste voorlopige analyse.

Schaarse bouwgronden

Met dit akkoord kunnen lokale besturen op maat van hun gemeente nagaan welke rol zij toedichten aan de woonuitbreidingsgebieden. Die percelen activeren kan nog steeds. En dat is van groot belang aangezien de relevantie van bouwgronden op onze vastgoedmarkt buiten kijf staat. De woningprijzen staan op recordhoogte, verdichtingsprojecten stagneren en het aantal huishoudens neemt de volgende decennia aanzienlijk toe. Tegen 2050 zijn er 400.000 bijkomende woningen nodig. Om voldoende aanbod te kunnen realiseren in elke gemeente en de betaalbaarheid voor de huishoudens onder controle te houden, is een minimale voorraad aan bouwgronden noodzakelijk. Beperkingen dienen in overeenstemming te zijn met het verdichtingsritme dat vandaag stagneert en dat sowieso vlot dient te worden getrokken om aan de vraag te kunnen voldoen.

“Parallellisme is een belangrijke leidraad in de bouwshift. Het verdichtingsritme en het al dan niet neutraliseren van bouwgronden dienen op elkaar afgestemd te zijn. Om voldoende aanbod en de betaalbaarheid voor huishoudens te vrijwaren, is het van groot belang dat er een schaarse voorraad aan bouwgronden voorhanden blijft. En de rol van de gemeentes is met dit akkoord enkel toegenomen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.


Billijke vergoeding tegen venale waarde

De VCB is tevreden over de beslissing om een marktconforme vergoeding tegen venale waarde te voorzien voor eigenaars. In Vlaanderen hebben particulieren 75% van de bouwgronden in handen. Daarbij gaat het vooral om huishoudens met één perceel als reserve voor de kinderen of als appeltje voor de dorst. Die gezinnen en eigenaars met een (snipper)perceel zijn niet het gevolg van toeval. Zij hebben geïnvesteerd, geschonken, geërfd enz. conform een juridisch kader dat al decennia schaarste in de hand werkt. Bij elke overdracht hebben de nieuwe eigenaars telkens bijdragen aan de overheid betaald op basis van de venale of marktconforme waarde. En die waarde stijgt vanwege de toenemende schaarste. Bij het aantasten van het eigendoms- of gebruiksrecht is dan ook een billijke schadevergoeding aangewezen die gelijk staat aan de venale of marktconforme waarde.

“Respect voor het eigendomsrecht en het voorzien van een billijke, marktconforme vergoeding bij het aantasten van dat recht, is nodig om überhaupt draagvlak te vinden voor de bouwshift”, aldus Marc Dillen van VCB.

Ook interessant


Build for Life