Duurzaam Bouwen

Een betere bodem binnen ruimte voor mensen

Een betere bodem binnen ruimte voor mensen
De gezondheid van de bodem is in Vlaanderen een grote bekommernis. Onze regio heeft een industrieel verleden, een hoge bevolkingsdichtheid en heel wat intensieve landbouw. Dat kenmerkt onze leefomgeving. De bouw zet dagelijks zijn knowhow in om hergebruikte sites opnieuw kwaliteitsvol te maken en aanwezige verontreiniging aan te pakken. In de ruimtelijke ordening is de opwaardering van de bestaande ruimte prioriteit nummer één aangezien verdichting en ruimtelijk rendement na sloop en heropbouw in de lift zitten, maar historisch kennen we vooral net in en rond onze stedelijke centra een hoge verhardingsgraad.

Ook werd onlangs bekend gemaakt dat binnen tien jaar de ruimte voor wonen in onze stedelijke centra op is, terwijl het aantal huishoudens aanzienlijk blijft stijgen. Daarom wijst de Vlaamse Confederatie Bouw op het belang van een wendbaar ruimtelijk beleid dat inzet op meer biodiversiteit en een betere bodem bij (ver)bouwprojecten en de (her)aanleg van infrastructuur.


>>> lees de blog.

Ook interessant