De ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning

  NL   1 maart 2022 Bron: Bouw & Wonen
De ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning
Het kan voorkomen dat een door jou gewenst stuk land niet past in de regels van het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven te willen meewerken en daardoor is het mogelijk om via een aparte procedure jouw plannen alsnog voor elkaar te krijgen. Met een uitgebreide omgevingsvergunning heeft de gemeente de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit kan alleen worden gerealiseerd als dit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Om aan te tonen dat jouw plan hieraan voldoet, is het zaak een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Hierin wordt beschreven in hoeverre het initiatief past in het geldende beleid. Ook wordt er gekeken of dit plan gevolgen heeft voor de omgeving. Het plan wordt door deze ruimtelijke onderbouwing in het juiste ruimtelijk-juridisch kader gezet. In dit artikel vertellen we je onder meer over het opstellen en juridisch toetsen van ruimtelijke onderbouwingen.

Waar zorgt een ruimtelijke onderbouwing voor?

Als we bezig zijn met ruimtelijke ontwikkelingen, dan is het zaak deze in goede banen te leiden. Hiervoor is kennis en ervaring nodig op het gebied van ruimtelijke ordening. Het is belangrijk dat de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving juridisch zijn geborgd. Alle belangen van stakeholders via beleidsstudie, participatie, omgevingsdialoog en onderzoek worden hierin meegenomen. Hierdoor wordt er gezorgd voor een kwalitatief hoog draagvlak van het initiatief en de ontwikkeling.

De ruimtelijke onderbouwing zorgt ervoor dat alle aspecten van de fysieke leefomgeving worden samengebracht. Ook motiveert deze onderbouwing waarom deze initiatieven zo goed passen bij de omgeving.

Wat moet je aantonen in een ruimtelijke onderbouwing?

Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Zo moet er duidelijk naar voren komen wat de gevolgen voor de omgeving zijn. Hierbij kun je denken aan factoren als het geluid of de luchtkwaliteit. Naast de beschrijving van jouw plannen bevat een goede ruimtelijke onderbouwing een toelichting van het relevante beleid en de relevante ruimtelijke en milieukundige aspecten. De omvang van de afgeronde milieuonderzoeken en van de ruimtelijke onderbouwing is afhankelijk van de aard en grootte van het initiatief.

Hoe verloopt de procedure?

Met een uitgebreide omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Op deze manier zouden de plannen alsnog werkelijkheid kunnen worden. Hierin is het opstellen van een ruimtelijke verbouwing verplicht. Het is de bedoeling dat de ruimtelijke onderbouwing in concept wordt opgesteld en naar de gemeente wordt gestuurd. Vervolgens onderzoekt de gemeente de onderbouwing en overlegt indien nodig met andere instanties. Hier komen vervolgens verschillende conclusies uit, waaruit blijkt of de plannen wel of niet door mogen gaan.

Vraag om hulp

Zoals je hierboven hebt gelezen is het van belang dat je op de hoogte bent van hoe je een ruimtelijke onderbouwing kunt opstellen. Dit om jouw plannen te realiseren en niet direct op te geven bij de eerste afwijzing. Het is aan te raden hier hulp bij in te schakelen, aangezien de procedures niet altijd even eenvoudig zijn.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo