Nieuwbouw

Verdichtingsritme bepaalt de bouwshift

Verdichtingsritme bepaalt de bouwshift
Foto: Google
Een breed partnership van de bouwsector, projectontwikkelaars, immobiliën, studiebureaus en eigenaars schuiven parallellisme als leidraad naar voren bij het uitrollen van de bouwshift. Daarbij is het cruciaal dat kwaliteitsvolle verdichting en voldoende inbreidingsprojecten het beperken van voorziene ruimte voor wonen elders voorafgaan. Want alleen een voldoende en divers aanbod kunnen verdere sterke prijsstijgingen tegengaan en kunnen de kwaliteit voor huishoudens vrijwaren.

Uit een recente hoorzitting in het Vlaams Parlement blijkt evenwel dat er nog heel wat werk aan de winkel is op het vlak van verdichting. Het aanbod in populaire steden en kernen stagneert, de prijzen lopen op en er is een mismatch tussen wat gezinnen wensen en wat er te vinden is. Het al dan niet aanpakken van de die kwaliteitsvolle woonnood is bepalend voor de bouwshift. Vooral lokale besturen hebben de sleutel in handen. Zij kunnen verdichting aanmoedigen en het activeren van goed gelegen gronden stimuleren. Lees de VCB-blog...

Ook interessant