Vastgoed

Vlaanderen kan niet zonder betere en betaalbare stedelijke centra en dorpskernen

Vlaanderen kan niet zonder betere en betaalbare stedelijke centra en dorpskernen
Onlangs heeft de Vlaamse regering het belang van kernversterking in Vlaanderen hoog op de agenda geplaatst. De volgende decennia komen er honderdduizenden huishoudens bij en de schaarse ruimte maakt van kwaliteitsvolle verdichting een must. Enkel zo kunnen we steeds meer huishoudens in Vlaanderen een klimaatrobuuste en leefbare woonomgeving in stedelijke centra en dorpskernen bieden. Daarom dienen we dit eerder vandaag dan morgen aan te vatten. Daarbij is het van belang de knelpunten en mogelijkheden met open vizier onder de loep te nemen. Reglementaire belemmeringen wegwerken, voldoende woonaanbod stimuleren, maar ook van overheidswege inzetten op hoogwaardige publieke ruimte.

"Ook de Vlaamse Confederatie Bouw zet kernversterking hoog op de agenda en wijst op de noodzaak van maatregelen en stimulansen om kwaliteitsvolle verdichting ten volle mogelijk te maken. De realisatie van hoogwaardige publieke ruimte is van groot belang om de centra en kernen voor te bereiden op klimaatverandering, het energie- en mobiliteitsvraagstuk, demografische druk enz. De overheid dient bij de realisatie van kwaliteitsvolle openbare ruimte de lead te nemen om te vermijden dat de betaalbaarheid van stedelijke buurten verder onder druk komt te staan", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.


Lees het VCB-blogbericht

Ook interessant