Vastgoed

Private sector sterker inzetten voor sociale huisvesting

Private sector sterker inzetten voor sociale huisvesting
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) juicht het voorstel toe om particulieren of private ondernemingen sterker te betrekken bij een breed woningaanbod tegen lagere huurprijzen. Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, heeft vandaag het voorstel gelanceerd om daaromtrent tot een half miljard euro te voorzien voor private woningbouw.

Door die middelen tegen gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen aan private ontwikkelaars kunnen veel meer huishoudens sneller een beroep doen op gunstige huurprijzen. De vastgoedmarkt en de betaalbaarheid van wonen staan al geruime tijd onder druk. Het wordt voor heel wat huishoudens steeds lastiger om een eigen woning te verwerven.

Het grote knelpunt op de huurmarkt is het gebrek aan voldoende kwalitatieve woningen in het lagere prijssegment. De erg lange wachtlijsten voor sociale woningen zijn hiervan een rechtstreeks gevolg.

Met dit voorstel zouden er sneller woningen gerealiseerd kunnen worden en raken gezinnen die nu nog op de wachtlijst staan sneller aan een betaalbare woning.

Voor wie op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning maakt het immers niet uit of de initiatiefnemer van het project nu de overheid is of een onderneming. Wel van belang is dat er kwalitatieve, energiezuinige woningen kunnen aangeboden worden die dan ook nog eens betaalbaar zijn.

De VCB wenst dan ook met veel interesse dit initiatief verder te onderzoeken. De precieze vereisten voor private spelers zullen immers doorslaggevend zijn om zoveel mogelijk van dergelijke woningprojecten te realiseren.

Ook interessant