Isolatie

Vier sociale woningen in Hoeselt versneld energieneutraal via Sociale Energiesprong

Vier sociale woningen in Hoeselt versneld energieneutraal via Sociale Energiesprong
De sociale huisvesting heeft nog een hele weg te gaan naar de klimaatdoelstellingen. Veel huurwoningen kampen nog met slechte isolatie en verouderde technieken, met hoge energiefacturen en CO2-emissies als gevolg. Met het oog op het realiseren van energieneutraliteit én het bestrijden van energiearmoede, bundelen het Vlaams Energiebedrijf (VEB), BAM Interbuild, Energinvest, Enervalis en Cordium hun krachten in het project de Sociale Energiesprong. De eerste systematische renovatie in de sector zorgt voor een vermindering van het warmteverbruik van 80% en een nulemissie.

Vandaag worden de geprefabriceerde isolerende gevels geplaatst in vier woningen in Hoeselt van sociale huisvestingsmaatschappij Cordium. De verbouwing vindt in sneltempo plaats, waarbij de bewoners hun huis niet moeten verlaten.
Snel betekent niet dat er minder kwalitatief tewerk wordt gegaan, of met minder precisie. De projectpartners gingen vorig jaar al van start met de voorbereidingen.

Vier sociale woningen in Hoeselt versneld energieneutraal via Sociale Energiesprong
Carien Neven, voorzitter Cordium: “Bij Cordium vinden we betrokkenheid van en een transparante communicatie naar onze huurders erg belangrijk. Hiervoor hebben we onze expertisevergadering een aantal jaar geleden in het leven geroepen. Een moment waarop alle partners van het project samen met bewoners aan tafel schuiven om bezorgdheden en vragen te bespreken.”

Naast de isolerende gebouwschil, worden ook alle daken vernieuwd en voorzien van zonnepanelen. Ook krijgt elk huis een energiemodule die uitsluitend met elektrische technieken (warmtepomp, D+ ventilatie, omvormer enzovoort) werkt, waardoor de woning ook geen uitstoot meer heeft.

Sofie Muyldermans, CEO BAM Interbuild: “In dit project willen we als aannemer integrale oplossingen en expertise aanbieden die kunnen bijdragen aan het versneld bereiken van de 2050 klimaatdoelstellingen. Tijdens het renovatietraject zetten we niet enkel in op kwaliteit en snelheid, maar ook op de goede relaties met de bewoners.”

Dit is geen klassieke verbouwing. Energieprestatiegaranties zijn een onderdeel van het contract. De aannemer heeft er dus alle baten bij aandacht te hebben voor de energiebesparing. Hiervoor wordt er gedacht aan een bonus-malussysteem.

Vier sociale woningen in Hoeselt versneld energieneutraal via Sociale Energiesprong
Frederik Hindryckx, CEO VEB: “Het Vlaams Energiebedrijf is niet onbekend met dit model. We zetten al als eerste energieprestatiecontracten in de markt voor publieke diensten in Vlaanderen. We zijn verheugd dat we deze expertise ook kunnen inzetten om de sociale huisvestingssector vooruit te helpen richting 2050.”

Voor het model werd over de grens gekeken, in Nederland waren er al eerder de projecten ‘Energiesprong’ en ‘REnnovates’. De projectpartners voegden daar hun eigen expertise aan toe volgens de specifieke Belgische context. Het project wordt actief gesteund door Flux50 en VLAIO.

Na dit proefproject bij vier woningen van Cordium in Hoeselt, is het de bedoeling dit model ook toe te passen op andere sociale woningen.

Naast de ontzorging op technisch vlak, bekijken de partners van de Sociale Energiesprong ook hoe ze de financiële drempels kunnen wegnemen.

Vier sociale woningen in Hoeselt versneld energieneutraal via Sociale Energiesprong
Lieven Vanstraelen, Senior Partner Energinvest: “Het innoverend aspect zit ook in het feit dat we aan sociale huisvestingsmaatschappijen een nieuw businessmodel aanbieden, ten opzichte van de klassieke aanpak voor renovatie. Dit biedt een antwoord op het financieringsvraagstuk waar de Vlaamse overheid en de sector mee kampt.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Deze unieke samenwerking getuigt van visie en daadkracht. Ik voorzie deze bestuursperiode een recordbedrag van maar liefst 4,5 miljard euro voor investeringen in sociale woningbouw. Hiermee levert de Vlaamse regering een ongeziene inspanning voor de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen, maar ook voor de energetische renovatie van het sociale patrimonium. Terzelfdertijd werk ik aan een ambitieus klimaatplan om deze renovatiebeweging verder te versnellen, met het oog op het behalen van de doelstellingen richting 2050. Het verheugt mij dan ook dat het consortium rond de Sociale Energiesprong zich volop wil inschakelen in dit verhaal!”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir: "De goedkoopste energie is nog steeds de energie die je niet verbruikt. Met deze mooie samenwerking op het terrein investeren we in een lagere energiefactuur van de meest kwetsbare families in onze samenleving en via de nieuwste en meest duurzame verwarmingstechnieken dragen we ook ons steentje bij aan een gezonder klimaat. Laat dit project een voorbeeld zijn voor samenwerkingen in de toekomst waar zowel de Vlaming als het klimaat bij winnen."

Cordium, BAM Interbuild en De Watergroep realiseren daarnaast ook een ‘Sociale Watersprong’ waarbij ze inzetten op slimme en collectieve oplossingen voor waterproblematiek. Lokaal (regen)water wordt hierbij maximaal hergebruikt. Dit project wordt gerealiseerd met de actieve steun van Vlaanderen Circulair.

Ook interessant