Energie

Premie voor zonnepanelen stopt in 2024

Premie voor zonnepanelen stopt in 2024
Vanaf 1 april 2022 profiteerden huishoudens van een gunstig BTW-tarief van 6% op zonnepanelen en zonneboilers. Deze regeling, ingevoerd om gezinnen te stimuleren deel te nemen aan de energietransitie, maakte duurzame energie-investeringen betaalbaar, ondanks de stijgende prijzen. Echter, vanaf 1 januari 2024 zal dit verlaagde tarief voor zonnepanelen en zonneboilers teruggaan naar het normale BTW-tarief van 21%. Voor warmtepompen in woningen jonger dan 10 jaar blijft het verlaagde tarief van 6% wel van kracht.

Ondanks deze verandering blijft investeren in hernieuwbare energie financieel aantrekkelijk. De aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler kan zich binnen enkele jaren terugverdienen.

Terugblikkend op de periode van de terugdraaiende teller, waar we nostalgisch afscheid van namen, ontvingen huiseigenaren een genereuze eenmalige premie voor de aankoop van zonnepanelen. In 2021 werd deze premie, die bij eerste aankoop met professionele installatie €1.500 bedroeg, geïntroduceerd. Deze premie daalde in 2023 naar €750 en zou in 2024 verder halveren naar €375. Echter, deze premie wordt eerder dan verwacht stopgezet. Belangstellenden dienen snel te handelen om nog gebruik te kunnen maken van deze premie, aangezien deze eindigt op 31 december 2023.

Het is dus zaak om snel te handelen voor degenen die nog willen profiteren van de huidige financiële voordelen bij de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers, voordat de regelgeving in 2024 verandert.

Ook interessant