Woonleningen

Overheid stopt met energieleningen tegen 2%

Overheid stopt met energieleningen tegen 2%
Ook met de huidige lage rentestand blijft het volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) belangrijk om energieleningen tegen 2% toe te kennen. Dit wordt nog belangrijker als de hypothecaire rente opnieuw zal stijgen, wat voor de komende jaren zeer waarschijnlijk is. Nu al beslissen om vanaf 2019 geen energielening tegen 2% meer toe te kennen is voorbarig. Wel kan de Vlaamse regering beslissen om de toekenning van deze leningen via de banken te laten verlopen, mits ondersteuning door de overheid. De administratieve opvolging zal daardoor goedkoper kunnen verlopen dan via de energiehuizen.

De tarieven voor hypothecaire leningen met een rentevaste periode van 10 jaar schommelen momenteel rond de 2%. Maar die lage tarieven zijn niet voor iedereen bereikbaar omdat bepaalde ontleners een langere looptijd wensen of minder eigen inbreng kunnen leveren. Bovendien moet voor een energielening geen hypotheek afgesloten worden. Daardoor vervallen de bijbehorende akte- en notariskosten.

Een energielening vervangt dus niet zomaar een hypothecaire lening maar werkt aanvullend. Een energielening heeft ook een andere doelstelling dan een hypothecaire lening. Energieleningen stimuleren de uitvoering van energiebesparende investeringen omdat zij enkel daarvoor kunnen worden ingezet.
De VCB blijft dus pleiten voor energieleningen met een standaardtarief van 2% voor iedereen. Sinds begin 2015 werden al 9.897 energieleningen goedgekeurd. De energieleningen beantwoorden dus aan een reële behoefte.

Daarenboven is de kans groot dat de hypothecaire rente in 2019 gemiddeld boven 2% zal liggen. Dan zal een energielening met een standaardtarief van 2% voor een groter aantal gezinnen belangrijk worden om nog een woningrenovatie te kunnen financieren. De VCB is dus gekant tegen voorstellen om vanaf 2019 enkel nog aan armere doelgroepen energieleningen tegen 0% rente toe te kennen.

De VCB ziet wel besparingspotentieel in een andere organisatie van de toekenning van de energieleningen. Moet die zoals nu via een gemeentelijke energiehuizen verlopen? Volgens de VCB moeten energieleningen niet noodzakelijk door de overheid worden toegekend. Dat kan ook via de banken gebeuren. Via de bestaande bankkanalen kan dit wellicht goedkoper.

Ook interessant