Duurzaam Bouwen

Energieplan 2020: meer zon, wind en warmte

Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist hoe Vlaanderen de doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2020 wil behalen. Minister van Energie Bart Tommelein trekt voluit de kaart van zon, wind en warmte. “Vanaf nu zullen we onze subdoelstellingen jaarlijks evalueren zodat we tijdig een tandje kunnen bijsteken waar nodig. Mijn grootste wens is dat de bevolking en de bedrijven het nog beter doen dan we hebben vooropgesteld en dat we onze doelstellingen sneller behalen dan voorzien”, aldus minister van Energie Bart Tommelein.

Vandaag keurde de Vlaamse Regering het energieplan van minister van Energie Bart Tommelein goed. Dat plan trekt voluit de kaart van zon, wind en warmte. Tommelein trok eerder al met zijn zonneplan naar de regering. In het najaar komt er ook een windplan, om de drempels die vandaag bestaan om windmolens te plaatsen zoveel mogelijk weg te werken. Begin 2017 zal hij een warmteplan voorstellen om het onderbenutte potentieel van warmte-energie volop te gebruiken.

De doelstelling voor zonne-energie gaat van 2.670 GWh naar 3.510 GWh, een stijging van 31 procent. Voor wind gaan we van 2.094 GWh naar 2.913 GWh, of 39% meer. Voor warmte is het verschil minder groot, maar warmte maakt sowieso al meer dan een derde van de doelstelling uit. Bart Tommelein: “Iedereen weet dat ik geen voorstander ben van grote biomassacentrales. We maken een duidelijke verschuiving naar zon, wind en warmte.”

‘Elke Vlaming één zonnepaneel’

Concreet betekent dit dat we om de doelstellingen hernieuwbare energie te halen op vijf jaar tijd 280 nieuwe windmolens moeten plaatsen, wat neerkomt op elektriciteit voor 446.000 gezinnen. Daarnaast zouden er ongeveer 6,4 miljoen zonnepanelen (van 230 kwp) moeten bijkomen tegen 2020. “Als iedere Vlaming vandaag één zonnepaneel legt, halen we morgen onze subdoelstelling voor zonne-energie. Onze plannen zijn dus ambitieus maar niet onrealistisch. We hebben geen tijd te verliezen, daarom heeft de Vlaamse Regering vandaag reeds de aanpassingen aan de energielening goedgekeurd. Het is nu enkel nog wachten op de adviesorganen en dan gaan we van start!”, zegt Bart Tommelein.

Ook interessant