Regionale zenders brengen weerbericht groene energie

  BE   20 juni 2016 Bron: Vlaamse regering
Vanaf vandaag zenden alle regionale zenders in Vlaanderen een weerbericht groene energie uit. Wekelijks zal je kunnen bekijken hoeveel de zonnepanelen, zonneboilers en windturbines in je provincie de afgelopen week hebben opgebracht. Minister van Energie Bart Tommelein wil zo nog meer mensen warm maken om te investeren in hernieuwbare energie.
Zon en wind zijn waardevolle energiebronnen die veel kunnen betekenen voor ons energiesysteem van de toekomst. Hoeveel ze precies kunnen betekenen, laat het Vlaams Energieagentschap voortaan wekelijks zien in het weerbericht groene energie.

Elke maandagavond tonen de regionale televisiezenders hoeveel de zonnepanelen, de zonneboilers en de windturbines de afgelopen week in je provincie hebben opgebracht. Daar bovenop verschijnt er dagelijks rond 6 uur ís morgens een meer gedetailleerde update van de vorige dag op www.energiesparen.be/weerbericht.

ĎDoor burgers beter te informeren over de opbrengsten van groene energie, vergroten we het draagvlak. Zo wordt een windmolen iets tastbaar dat ons iets oplevert in plaats van iets dat in de verte staat te draaiení zegt minister van Energie Bart Tommelein. ĎEr lopen gesprekken met VTM en VRT om ook op de nationale zenders een weerbericht groene energie te brengen. Op termijn zouden we zelfs voorspellingen willen tonen: hoeveel zonne-energie kan er morgen geproduceerd worden? En hoeveel windenergie?í

Met dit weerbericht willen we nog meer gezinnen warm maken voor zonnepanelen, zonneboilers en windturbines. ĎOp hun daken, in hun huizen, in hun buurt. Alleen door allemaal samen te investeren in hernieuwbare energie, kunnen we de noodzakelijke energie-omslag maken. Niet alleen om onze doelstellingen te halen, maar ook voor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderení besluit Bart Tommelein.

Extra informatie

Dankzij het weerbericht groene energie kan je volgen welke invloed het weer had op de opbrengst van

PV-installaties: uitgedrukt in % van de elektriciteitsbehoefte van een gezin
We volgen de meetstations Antwerpen, Brugge, Brussel (Ukkel als referentie-installatie voor Vlaanderen), Gent, Hasselt, Ieper, Leuven, Oostende en Turnhout.

zonneboilers: uitgedrukt in % van de warmwaterbehoefte van een gezin
We volgen de meetstations Antwerpen, Brugge, Brussel (Ukkel als referentie-installatie voor Vlaanderen), Gent, Hasselt, Ieper, Leuven, Oostende en Turnhout.

windturbines: uitgedrukt in aantal gezinnen die van elektriciteit werden voorzien
We geven het aantal voor elke provincie en voor heel Vlaanderen.


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo