Verbouwen

Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

In 2015 werden 12 % meer premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen in vergelijking met 2014. Vooral de premies voor warmtepompen (stijging van 47 %), dakisolatie (groei van 31 %), vloerisolatie (+ 22 %), spouwmuurisolatie (+ 20 %) en de combipremies (x 3) zitten in de lift. Viceminister-president Annemie Turtelboom is tevreden met de resultaten. “De oproep om energiebesparende investeringen en in de eerste plaats dakisolatie niet langer uit te stellen heeft duidelijk zijn effect niet gemist. Deze ingrepen zorgen voor een lagere energiefactuur en een verhoogd wooncomfort.”

Van begin januari tot eind december 2015 zijn er in totaal 153.780 premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen, waaronder 54.144 premies voor dakisolatie. Dat zijn er 12.800 meer in vergelijking met 2014; een stijging van 31 %. Vorig jaar waren het er in totaal 41.344. Die kaap werd dit jaar al overschreden in september. Wie zijn dak wil laten isoleren, kan beroep doen op de premie die men momenteel nog ontvangt van de netbeheerder. Dit komt neer op 6 à 8 euro per vierkante meter voor werken uitgevoerd door een aannemer en 3 à 4 euro wanneer de bewoner dit zelf doet.

Voor huurders van een woning met een huurprijs van maximaal 450 euro en die behoren tot een sociale doelgroep[i], is er een bijzondere regeling getroffen voor de isolatie van het dak. Via de sociale dakisolatieprojecten (SDIP) die zorgen voor dakisolatie bij private huurders, krijgen zij een subsidie van 23 euro per vierkante meter geïsoleerd dak. De uitgekeerde bedragen liggen in 2015 licht lager dan in 2014, hoewel het aantal aanvragen met 21 % is gestegen.

Viceminister-president Annemie Turtelboom is tevreden dat niet alleen de aanvragen maar ook de bedragen voor dakisolatiepremies in een stijgende lijn zitten (+ 47 %). “De aanzienlijke toename van het uitgekeerde bedrag betekent dat er grotere dakoppervlaktes zijn geïsoleerd: grotere daken, maar ook meer centimeters aan isolatiemateriaal. We hebben het afgelopen jaar heel bewust gefocust op die dakisolatie, omdat het energieverlies van een woning voor het grootste deel via het dak verloopt. De besparingen die hier kunnen worden verwezenlijkt zijn daarom aanzienlijk.” Wie een dak van 70 vierkante meter isoleert met een isolatiepakket van bijvoorbeeld 18 centimeter, betaalt daarvoor ongeveer 1.750 euro. Als je daar de premies en de belastingvermindering van aftrekt, kom je aan een netto-investering van 625 euro. Met deze investering kan je tot 350 euro per jaar besparen op je energiefactuur. Dat betekent dus dat je investering in iets minder dan twee jaar tijd is terugbetaald.

“Het is goed dat er meer mensen deze energiebesparende renovatie uitvoeren in Vlaanderen, maar we willen sneller gaan”, zegt minister Turtelboom. Op het vlak van dakisolatie is er namelijk nog veel werk. Uit cijfers van VEA blijkt dat nog steeds 18 % van de woningen niet beschikt over dakisolatie. 82 % van de woningen heeft volledige of gedeeltelijke dakisolatie. Dit is een verbetering van 2 % ten opzichte van 2013 en 6 % ten opzichte van 2011. Aan dit tempo zijn we echter nog 20 jaar bezig om ieder dak te isoleren, terwijl ons nog minder dan 5 jaar rest totdat volgens de Vlaamse dakisolatienorm iedere woning over dakisolatie moet beschikken. “Het aantal woningen zonder dakisolatie moet zo snel mogelijk zakken onder de 10 %”, stelt de minister voorop.

Een andere opvallende trend is een stijgend aantal aanvragen voor warmtepompen. In 2015 werden 47 % meer premies aangevraagd voor warmtepompen in vergelijking met 2014.

Ook de uitvoering van vloerisolaties blijft stijgen. In 2015 werden 22 % meer premies aangevraagd voor vloerisolatie in vergelijking met vorig jaar. Bij vloerrenovaties en zeker bij grondige renovaties is het sowieso belangrijk om niet alleen de vloer te vervangen, maar ook na te gaan of er onder de nieuwe vloer een isolatielaag kan aangebracht worden om de warmteverliezen te beperken. Dit zorgt voor een verhoogd wooncomfort, aangezien 20 graden dan ook zo zal aanvoelen.

Verder gaat ook het aantal na-isolaties van spouwmuren de hoogte in. In 2015 werden 20 % meer premies aangevraagd voor spouwmuurisolatie in vergelijking met 2014.

Het aantal energiescans uitgevoerd door energiesnoeiers kende een lichte terugval in 2015 (- 12 %), van 26.189 in 2014 naar 22.996 dossiers in 2015. Het systeem van de energiescans werd eind 2014 hervormd via een wijziging van het energiebesluit. De energiesnoeiers kregen de opdracht meer werk te maken van concrete isolatiemaatregelen, wat de lichte daling van het aantal energiescans en de stijging van het aantal effectief uitgevoerde werken kan verklaren.

Het energiebesparend renoveren van een woning heeft echter het grootste effect als er wordt gedacht aan een totaalaanpak. “Energie-efficiëntie kan je enkel maximaliseren als er gedacht wordt aan verschillende maatregelen. Een dak isoleren is zeer interessant, maar wie daaronder enkel glas heeft, verliest nog altijd veel energie”, vertelt minister Turtelboom. De combinatie van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en glasisolatie, waarvan de bedragen in een stijgende lijn zitten in 2015 (+ 60 %), is ook nuttig om de isolatie op mekaar te laten aansluiten. Dit wordt sinds 1 januari 2014 gestimuleerd door de zogenaamde combipremie. Wie zowel muren als glas isoleert, krijgt daarvoor een hogere premie dan beide premies afzonderlijk. Velen zien daar duidelijk ook het nut van in, wat zich vertaalt in de cijfers. In 2015 werden 5.303 combipremies uitgereikt; dit is een verdrievoudiging ten opzichte van 2014. Opgelet wel; dit is een premie voor een combinatie van twee werken. Je krijgt deze nadat beide werken zijn uitgevoerd en je mag de tweede investering tot een jaar na de eerste uitvoeren.

Wie zijn ramen wil laten vervangen, isoleert best tegelijkertijd zijn spouwmuren. Het aanbrengen van isolatie in bijvoorbeeld een spouwmuur van 100 vierkante meter kost ongeveer 500 euro extra wanneer je dit koppelt aan het vervangen van ongeveer 20 vierkante meter ramen en je kunt genieten van de combipremie. “We moeten de Vlaming overtuigen dat een totaalaanpak steeds de beste oplossing is. Daarvoor moeten we wijzen op de rendementen die dergelijke ingrepen opleveren. De investering is doorgaans op vijf jaar terugverdiend. Met de huidige lage intresten op spaarboekjes is dit hét moment om te investeren in energie-efficiëntie”, stelt minister Turtelboom.

Naast de premies kan ook een energielening aangevraagd worden om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. In 2015 werden 4.462 energieleningen goedgekeurd en na de eerste maand van dit jaar staat de teller al op 358 nieuwe leningen, wat neerkomt op een totaalaantal van 4.820 dossiers. “Deze cijfers tonen aan dat de lening zijn doel bereikt”, aldus minister Turtelboom. “Het is een hoeksteen van de ondersteuning naar burgers en gezinnen die investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van een dak of gevel, plaatsen van hoogrendementsglas of een condensatieketel.” Een gezin kan maximum 10.000 euro lenen, terug te betalen in 5 jaar aan een intrest van 0 of 2 %. Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 %, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen aan 0 %.

Voor deze kwetsbare gezinnen is het sinds het najaar van 2015 mogelijk om de levering en plaatsing van energiezuinige huishoudtoestellen te financieren met de energielening. Het aanvragen van een kortingbon van 150 euro voor een koelkast, diepvries of wasmachine, telkens met energieklasse A+ of beter, bestond al. Het aantal kortingbonnen daalde echter met 63 % in 2015. Daarom steken we dit jaar een tandje bij. De combinatie van de kortingbon met de energielening moet zorgen voor een heropflakkering van het aantal aankopen.

U kan een energielening aanvragen bij de energiehuizen van de gemeenten. Alle informatie over de energielening vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be/energielening.
Via een handige tool vindt u na het ingeven van uw postcode waar u in uw gemeente terecht kan voor het aanvragen van uw energielening.
www.energiesparen.be/energielening/in-welke-gemeenten

Ook interessant