Recordaantal schenkingen stimulans voor Vlaamse renovatiesector

  BE   8 februari 2016 Bron: Confederatie Bouw
Zopas werd bekendgemaakt dat in de tweede helft van 2015 een recordaantal vastgoedeigendommen werd geschonken. De aanleiding hiertoe is de verlaging van de schenkingsrechten voor onroerend goed vanaf 1 juli 2015. Wie binnen vijf jaar het geschonken goed renoveert voor minimum 10.000 euro, krijgt bovendien een deel van de betaalde schenkingsrechten terug. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) gaat ervan uit dat dit bijkomende voordeel voor 50 tot 75 miljoen euro extra renovatiewerken moet opleveren.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een woning van 250.000 euro schenkt aan zijn enig kind en er vervolgens voor minimum 10.000 euro renovatiewerken worden uitgevoerd, bedraagt de besparing 3.000 euro. Gebeurt de schenking niet in rechte lijn, dan loopt het voordeel op tot 4.500 euro. Op haar website beschikt de VCB trouwens over een tool op basis waarvan elkeen zelf kan berekenen hoeveel schenkingsrechten hij of zij nog moet betalen.

Daarnaast kan men nog steeds gebruik maken van de energiepremies (alvast nog tot eind juni van dit jaar) en van de renovatiepremie waardoor het voordeel nog hoger kan oplopen, zoals blijkt uit het voorbeeld in bijlage. Door de combinatie van premies en terugbetaalde schenkingsrechten bedragen de netto kosten in het voorbeeld in bijlage slechts 30% van de reŽle kosten.

Door deze sterke ondersteuning wordt een energiebesparende investering wel zeer aantrekkelijk. Als de huidige trend standhoudt en er in 2016 een tienduizendtal extra schenkingen plaatsvinden, zal de impact op de bouwsector groot zijn.

Uit een eerder onderzoek van de VCB is gebleken dat ongeveer 50% van de kopers van een woning de woning renoveert in het eerste jaar na de aankoop en ongeveer 75% binnen de drie jaar. Omwille van de sterke ondersteuning na een schenking verwacht de VCB minstens een even hoog renovatieritme voor geschonken woningen. De VCB gaat er dan ook van uit dat de renovatieactiviteit daardoor met 50 tot 75 miljoen euro zal toenemen.

Het Vlaamse woningenbestand is in slechte staat terwijl het aantal grondige woningrenovaties de laatste jaren stagneert. De extra verlaagde schenkingsrechten bij de uitvoering van een renovatie zijn belangrijk om tegen 2050 alle bestaande woningen energiezuiniger maken, conform de doelstelling die sector en Vlaamse regering eerder hebben afgesproken in het kader van het Vlaams renovatiepact.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo