Vastgoed schenken: Zo vermijd je hoge successierechten

  BE   Bron: Logic-Immo
Vastgoed schenken is een interessant alternatief voor de hoge successierechten op een erfenis. Door je huis, appartement of grond nog tijdens je leven aan een erfgenaam te schenken, vloeit er heel wat minder kapitaal van je familie naar de staat. Ontdek hier drie concrete tips om vastgoed te schenken zonder je broek te scheuren.

1. Vastgoed schenken via gespreide schenkingen

Het belastingstelsel voor schenkingen is progressief. Dat betekent dat je meer betaalt voor grotere schenkingen. Daarom kan het zinvol zijn om de schenking van je onroerend goed op te splitsen in meerdere, kleinere schenkingen. Zo betaal je telkens het laagste tarief, of alvast het laagst mogelijke tarief. Hou er wel rekening mee dat er drie jaar tussen elke schenking moet zijn. Anders beschouwt de fiscus de tweede schenking als een onderdeel van de eerste, en betaal je alsnog een hoger tarief.

Die tussenperiode van drie jaar maakt dat deze oplossing slechts in sommige gevallen mogelijk is. Als je 400.000 euro in vier schijven van 100.000 wil schenken, heb je dus al minstens negen jaar nodig. Begin er dus op tijd aan!

2. Vastgoed verkopen en de verkoopprijs schenken

Je ouders bezitten onroerend goed en willen dat graag aan jou schenken, zonder daar al te veel belastingen op te betalen? Dan kunnen zij ervoor kiezen de woning aan een derde partij te verkopen en de verkoopprijs aan jou te schenken. Zo vermijd je een erfbelasting en ontvang je toch de volle waarde van het onroerend goed. Je moet het dan uiteraard wel zonder de woning stellen, want die is niet langer in jullie bezit.

3. Gesplitste aankoop

Bij een gesplitste aankoop koopt een partij de blote eigendom en een andere het vruchtgebruik. Dat werkt bijvoorbeeld zo: een generatie kan blijven genieten van het recht om in een woning te wonen, zonder zich druk te hoeven maken over de erfenis ervan door de volgende generatie. De kinderen zijn immers al eigenaar. Bij het overlijden van de eerste generatie, dooft het vruchtgebruik automatisch uit en gaat het (zonder erfbelasting!) over op de volgende generatie.

Ook hier zit een addertje onder het gras, want beide partijen moeten bij de gesplitste aankoop hun eigen aandeel zelf betalen. Als ze geen successierechten willen betalen, moeten de kinderen bij de erfenis aantonen dat ze de correcte waarde van de eigendom al op tafel hebben gelegd.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo