Energie

Nog geen verbod op verkoop stookolieketels in 2021

Nog geen verbod op verkoop stookolieketels in 2021
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein verduidelijkt de passage over stookolieketels in het Vlaamse energieplan dat de Vlaamse regering zaterdag goedkeurde. In het interfederale energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. Vlaanderen wil echter sneller gaan en zal er daarom (via EPB-regelgeving) voor zorgen dat vanaf 2021 stookolieketels bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties niet meer kunnen.

Er komt in 2021 dus nog geen algemeen verbod op de verkoop. ‘We hebben dit reeds verduidelijkt aan de sector en binnenkort zal er een officieel overleg plaatsvinden met hen. Ik sta ook open voor mogelijke alternatieven van de sector zelf om hun producten te vervangen door vormen van hernieuwbare energie’ aldus Tommelein.

De Vlaamse regering zal de federale regering wel vragen om ervoor te zorgen dat de verkoop van stookolieketels sneller stopt dan in 2035. ‘We moeten afstappen van fossiele brandstoffen, dat is belangrijk voor ons klimaat, ons milieu en onze gezondheid. En voor alle volgende generaties’ besluit de minister.

Ook interessant