Nieuwbouw

Nieuwste Gentse vastgoedproject is duurzame mix van wonen en werken

Nieuwste Gentse vastgoedproject is duurzame mix van wonen en werken
Aan de Toemaattragel, in een bocht van de Schelde, stelde projectontwikkelaar Alides begin deze week het nieuwste Gentse vastgoedproject voor, dat focust op een duurzame mix van wonen (LUX) en werken (Forum). De site LUX/Forum beslaat 4,5 hectare en is een uniek reconversieproject waarin de oude industriële site van het bekende bouwbedrijf Group Maes wordt omgevormd tot een locatie met ruim 237 wooneenheden en 7 bedrijfsgebouwen. Deze reconversie creëerteen nieuw stadsdeel van Gent dat direct verbonden is met Gent-Zuid en het historische stadscentrum.

Veelbelovende locatie dichter bij de stad brengen

LUX/Forum is een project dat een oplossing kan bieden aan verschillende noden op vlak van huisvesting en bedrijfsgebouwen die voelbaar zijn in Gent.

“De vlotte bereikbaarheid van deze site is een mooie troef die we optimaal wilden benutten, door te kiezen voor een zeer duurzaam vastgoedproject waarin wonen en werken met elkaar worden gecombineerd. Door LUX/Forum overtuigen we mensen uit Gent en omstreken om dit onbekende en onbeminde hoekje van onze stad te komen ontdekken. Dankzij de unieke reconversie die Alides hier voorziet zorgen we voor een stukje inbreiding van de stad”, zegt Rikkert Leeman, CEO van Alides.


Het project was in 2015 in eerste instantie enkel gericht op het bouwen van bedrijfsgebouwen (Forum). Na nauw overleg met de stad Gent kwam men tot de conclusie dat een gemengd project op deze unieke locatie het ideale scenario zou zijn. De site, gelegen in het Zuiden van Gent, bevindt zich namelijk op een locatie van waaruit gemakkelijk aansluiting mogelijk is met het stadscentrum, het station Gent-Sint-Pieters, UZ Gent, de universiteitscampussen, de binnen – en buitenring, de E40 en de E17.

Nieuw Gents stadsdeel LUX/Forum

“Het nieuwe project LUX/Forum is een goed voorbeeld van toekomstgericht stedelijk wonen: compact, in de nabijheid van de binnenstad, gelegen langs een nieuwe groenas en met vlotte en veilige verbindingen met de fiets en het openbaar vervoer naar de binnenstad en het station. Alides voelt als Gents bedrijf van generaties als geen ander aan hoe de visie op wonen aan het veranderen is, en kiest resoluut voor een duurzaam stedelijk model”, zegt Christophe Peeters, ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad en de OCMW-raad.


Dat het nieuwe vastgoedproject perfect inspeelt op de woonnoden in Gent was al voelbaar voor de start van de verkoop van LUX, die begin juni van start ging.

“Met deze unieke mix van verschillende woonvormen spreekt LUX een heel breed publiek aan: starters, jonge gezinnen, dertigers en veertigers, medioren en senioren. Kortom: iedereen die rustig, maar toch vlak bij de stad wil wonen. De eerste reacties bij het publiek zijn uiterst positief en de eerste woningen vonden na de lanceringsmomenten van vorige week al een nieuwe eigenaar”, zegt Sales & Marketing manager Wouter Dekemel.


LUX/Forum: programma

LUX bestaat uit tien woonvolumes die samen goed zijn voor 27.000 m² woonoppervlakte of 237 wooneenheden. De woongebouwen bestaan uit een combinatie van zeer diverse woontypologieën: stadswoningen, schakelwoningen, rijwoningen, parkappartementen en penthouses.

Alle woonentiteiten beschikken over een private buitenruimte (tuin of terras). Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in parktuinen, centrale ontmoetingspleinen en weelderige groene ruimte, zowel tussen de bouwvolumes als op de daken van de gebouwen.

Forum voorziet in 20.000 m² aan bedrijfsruimte, verdeeld over 7 gebouwen. Twee gebouwen zijn vandaag al volledig verkocht en in gebruik genomen door de nieuwe eigenaars. De bouw van de 5 overige gebouwen is volop aan de gang.

Architecturale kwaliteit

“Doorheen het project wordt een evenwicht tussen eenheid en diversiteit geambieerd. Een krachtige, uniforme uitstraling met daarbinnen een ruime diversiteit door variatie aan gevelritmering, secundaire materialen en detaillering resulteert in een hoogwaardige architectuur op mensenmaat”, zegt Niels Baeck van EVR-architecten.


Nieuw Gents stadsdeel LUX/Forum

Verblijfskwaliteit

“In LUX/Forum staat de verblijfskwaliteit voorop. Doordat de wagens meteen ondergronds worden gebracht vanuit de Foreestelaan ontstaat een autoluwe woon- en werkomgeving. De gebouwen worden georganiseerd rond kwalitatieve groenstructuren en collectieve binnengebieden waar ontspanning, spel, natuurontwikkeling en ontmoeting voorop staan”, zegt Koen Van Grimbergen van OVG-architecten.Nieuw Gents stadsdeel LUX/Forum

Mobiliteit

Bij een combinatie van wonen en werken hoort uiteraard ook aandacht voor mobiliteit. Zo wordt de autoluwe site ontsloten door een nieuw aangelegde weg, de Foreestelaan, die toegang biedt tot 3 grote ondergrondse parkeervolumes.

Op de site zelf primeert zacht verkeer: een publieke fietsas die door de site loopt, sluit aan op de groene fietsas langsheen de Schelde. Hierdoor wordt LUX/ Forum geïntegreerd in het Gentse fietsnetwerk.

Op de site worden zowel ondergrondse parkings als bovengrondse parkeerplaatsen voorzien.

“Om te beantwoorden aan het mobiliteitsvraagstuk wordt met LUX/Forum prioritair ingezet op een optimale balans van bereikbaarheid en leefkwaliteit. Het uitgangspunt was steeds om al het zachte verkeer bovengronds te laten circuleren en al het harde verkeer ondergronds af te leiden, doch om wel steeds voldoende parkeervolume te voorzien”, zegt Dorien Fierens, project developer bij Alides.


LUX/Forum wordt een katalysator voor de opwaardering van dit Gentse stadsdeel, tussen het stadscentrum van Gent, het Universitair Ziekenhuis en de Ghelamco Arena. Alides voorziet in drie zaken met buurtondersteunende functies, zoals commerciële ruimtes.

Naamgeving

De namen LUX en Forum zijn natuurlijk niet toevallig gekozen.

LUX is het Latijnse woord voor ‘licht’ en refereert naar de glinstering van de rivier en de brede omgeving waarin alles vlakbij is. LUX staat ook voor het idee dat je thuis een echt lichtpunt moet zijn, waartoe je wordt aangetrokken.

Forum verwijst naar het Romeinse woord voor het centrale plein, het trefpunt van de stad waar je buren, of ze er nu werken of wonen, kan ontmoeten.

Geschiedenis van de site

De site waar nu LUX/Forum wordt gebouwd is de historische thuishaven van de NV R. Maes, sinds 1968. Vanuit dit stukje Gent groeide het bedrijf. De loodsen, waar destijds het architectonisch beton werd gemaakt en de bouwmaterialen gestockeerd waren, werden eind 2016 afgebroken.

Op het terrein bevindt zich nog steeds de hoofdzetel van Alides en de overkoepelende Group Maes.

De site valt deels binnen het gewestplan met als bestemming woongebied en deels binnen het BPA met als bestemming bedrijvenzone.

Nieuw Gents stadsdeel LUX/Forum

Ook interessant