Vastgoed

Meer transparantie voor mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in Brussel

Meer transparantie voor mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in Brussel
De wachtlijst voor sociale woningen in Brussel is lang. De behoefte aan betaalbare huisvesting is groot. Veel mensen moeten jaren wachten vooraleer ze terecht kunnen in een sociale woning. Dat geeft stress. Zeker omdat het voor kandidaat-huurders vandaag zeer moeilijk is om zicht te krijgen op hun positie op die wachtlijst. Dat moet anders, volgens Brussels parlementslid Fouad Ahidar (Vooruit.brussels), die pleit voor een online systeem.

Analogie met het Vlaamse systeem

Informatie verkrijgen over je positie op de wachtlijst voor een sociale woning is in Brussel onnodig moeilijk. Bovendien leidt het tot een gebrek aan transparantie en vertrouwen in het toewijzingsproces. Daarom pleit Fouad Ahidar (Vooruit.brussels) in zijn vraag aan bevoegd staatssecretaris Nawal Ben Hamou voor een online gecentraliseerd systeem waar mensen zelf hun status kunnen raadplegen.

“In Vlaanderen bestaat er reeds een online gecentraliseerd systeem waar kandidaat-huurders zelf de status van hun dossier kunnen raadplegen. In Brussel daarentegen geraak je enkel aan informatie via fysieke bezoeken of telefonisch contact met de bevoegde instanties. Dat leidt tot ongemak en frustratie bij zowel de kandidaat-huurders als bij instanties zelf,” zegt Fouad Ahidar.


Win/win-situatie

In zijn vraag aan staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou tijdens de commissie Huisvesting pleit Ahidar voor het opzetten van zulk systeem voor Brussel. Niet alleen voor kandidaat-huurders zou het een positieve ontwikkeling zijn naar meer transparantie – het zou ook de administratieve lasten van de huisvestingsmaatschappij verminderen. Een positieve evolutie voor beide kanten.

Staatsecretaris Ben Hamou antwoordt dat er contact zal gelegd worden met de Vlaamse administratie om te bekijken welke aspecten van hun systeem Brussel zou kunnen overnemen. Over de online raadpleging van de positie op de wachtlijst blijft de staatssecretaris echter sceptisch.

“Wat mensen vooral willen weten is waar ze aan toe zijn. Op welke plaats ze staan op de wachtrij. Dat is niet alleen transparant, het geeft kandidaat-huurders ook de kracht van kennis, waardoor ze sterker in hun schoenen staan. En betaalbaar wonen een reële optie wordt” aldus Ahidar.