Realiseer samen met private sector meer woonaanbod voor kwetsbare huishoudens

  BE   25 mei 2023 Bron: Embuild Vlaanderen
Realiseer samen met private sector meer woonaanbod voor kwetsbare huishoudens
Terwijl de wachtlijst voor een sociale woning blijft groeien, slagen sociale huisvestingsmaatschappijen er de laatste jaren bijlange niet in het voorziene budget integraal te benutten. Slechts een gedeelte wordt besteed aan nieuwe sociale woningen. Alleen sociale woningbouw blijkt de grote vraag dan ook niet te kunnen invullen. Daarom beklemtoont Embuild Vlaanderen dat ook de private sector meer dient te worden ingeschakeld. Een eerste goede stap is het systeem van geconventioneerd huren dat nog deze legislatuur in voege gaat.

“Tegen het huidige tempo dat er sociale woningen bijkomen, is de wachtlijst pas na 2100 weggewerkt. Daarom dienen we complementair aan sociale woningbouw in te zetten op nieuwe formules die leiden tot meer woningen voor kwetsbare huishoudens. Daarbij kan ook de private sector een cruciale rol spelen als een van de aanbieders van betaalbare woningen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Het aanbod aan woningen voor kwetsbare huishoudens dient aanzienlijk te worden uitgebreid. Naast meer sociale woningbouw is het van belang dat ook private spelers binnen dit segment kunnen aanbieden om de hoge noden veel sneller in te vullen.

Dat zal bijvoorbeeld kunnen met behulp van het nieuwe stelsel van geconventioneerd huren dat momenteel wordt voorbereid. Zo zullen private initiatiefnemers op vrijwillige basis een subsidie krijgen om kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare huurwoningen te realiseren. In ruil hiervoor zet de investeerder de huurprijs lager dan de marktprijs om tegemoet te komen aan kwetsbare huishoudens. Zij kunnen dan weer sneller dan vandaag toegang krijgen tot een energiezuinige woning. Dat is een goede zaak voor hun energiefactuur en totale woonlasten. Ook kunnen huursubsidies kwetsbare huishoudens ondersteunen op de private huurmarkt.

Daarnaast blijken de vergunningsprocedures een knelpunt te vormen en te leiden tot vertraging bij heel wat bouwprojecten, waaronder bijgevolg ook de sociale woningbouw. Daarom is er op alle beleidsniveaus nood aan positief en dynamisch woonbeleid dat inzet op een toereikend aanbod voor kwetsbare huishoudens. Want de toenemende complexiteit van de vergunningsprocedures ligt mee aan de basis van de inelasticiteit van onze vastgoedmarkt. Daarmee bedoelen we dat het aanbod de vraag onvoldoende volgt. Vooral kwetsbare huishoudens zijn daarvan de dupe. Hoe minder geschikte woningen voor gezinnen in een bepaalde regio, hoe meer concurrentie tussen huishoudens op de woningmarkt.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo