Vastgoed

Brusselse huurders krijgen eerlijke kans om hun woning als eerste te kunnen kopen

Brusselse huurders krijgen eerlijke kans om hun woning als eerste te kunnen kopen
Dankzij de nieuwe ordonnantie die op 19 september is gestemd is in het Brussels parlement, zullen huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden, nu als eerste de kans krijgen om de woning zelf aan te kopen. Het verplicht eigenaars ook op een eerlijke en transparante manier om te gaan met hun eigen huurders.

Aantal huurders in Brussel zeer hoog

Vandaag huurt meer dan 60% van de Brusselaars de woning waarin ze wonen. In vergelijking met bijvoorbeeld Vlaanderen, is dat dubbel zoveel. Het kopen van een woning blijft voor de meeste Brusselaars een uitdaging.

Het aantal betaalbare woningen in Brussels is bovendien schaars. De groep mensen die in Brussel willen wonen, maar niet kunnen, wordt steeds groter. Dat is zeer jammer, want veel jong potentieel wordt zo de stad uitgeduwd.

“Door mensen die al jaren in een huis wonen de kans te geven om hun huurhuis bij verkoop over te kopen, geef je hen dat extra duwtje dat ze vaak nodig hebben om eigenaar te worden,” aldus parlementslid Fouad Ahidar (Vooruit.brussels)


Menselijke aanpak

Met het voorkeurrecht krijgen huurders nu een eerlijke kans om eigenaar te worden. Enorm belangrijk voor hun sociale vooruitgang en voor hun zekerheid op een dak boven hun hoofd. Bovendien wordt zo ook vermeden dat een huurwoning boven het hoofd van de huurder zonder zijn medeweten verkocht wordt aan de hoogste bieder.

“Een woning betekent vaak meer dan louter een dak boven het hoofd. Het is een thuis. Je voedt er je kinderen op. Je bouwt er je leven uit. Voor Vooruit.brussels is het daarom ook normaal dat bij de verkoop van een woning, de eigenaar eerst contact legt met de huurder”, zegt Fouad Ahidar.


Voorkeurrecht en betaalbaar wonen gaan hand in hand

Deze ordonnantie zet volop in op een betere bescherming van huurders en op betaalbaar wonen. Het geeft huurders enkele extra handvaten om grip te krijgen op de koopmarkt.

“Dit is slechts één van de maatregelen waarmee de regering wonen in de stad betaalbaar wil maken. Deze ordonnantie stelt niet alleen een menselijk aanpak voor, maar bevestigt ook ons principe dat huizen in de eerste plaats dienen om in te wonen, en niet voor de winst”, aldus Fouad Ahidar.

Ook interessant