Vastgoed

Lange wachtlijsten sociale woningen vergen meer samenwerking met private sector

Lange wachtlijsten sociale woningen vergen meer samenwerking met private sector
Lange wachtlijsten voor sociale woningen vergen meer samenwerking met private sector Sociale huisvesting alleen kan toenemende vraag niet bijbenen. De sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken slechts een beperkt deel van hun middelen voor de bouw en renovatie van sociale woningen. Maar zelfs met het inzetten van alle voorziene middelen zouden de huidige wachtlijsten pas binnen honderd jaar weggewerkt zijn. En bovendien worden die wachtlijsten steeds langer. Daarom is niet alleen meer complementariteit en samenwerking nodig met de private sector voor meer woningen voor kwetsbare huishoudens.

Maar er is ook nood aan een brede beleidsvisie die het belang van voldoende aanbod en het belang van eigenaarschap van een eigen woning valoriseren. Want alleen de combinatie van voldoende woningeigenaars met een toereikend aanbod dankzij zowel de sociale huisvestingssector als de private sector, haalt druk van de ketel in het lagere segment van de huurmarkt.

Lees de blog van de Vlaamse Confederatie Bouw hier.

Ook interessant