Vastgoed

Sneller en meer sociale huurwoningen: voorstellen voor concrete oplossingen

Het sociaal woonaanbod in Vlaanderen groeit elk jaar. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) bouwen gestaag sociale woningen bij, en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) huren nieuwe woningen in op de private huurmarkt. Hoe groot de groei ook is, de wachtlijsten groeien elk jaar veel sterker. Met een wachtlijst die groter is en sneller groeit dan het totale aanbod, is er maar één conclusie mogelijk: er zijn veel te weinig sociale huurwoningen in Vlaanderen. Het aantal sociale huurwoningen moet dus snel stijgen.

Sociaal wonen is een dam tegen armoede

Sociaal wonen is het fundament van een gezonde woonmarkt. Voldoende sociaal woonaanbod maakt wonen betaalbaarder voor iedereen, ook voor wie sociaal wonen niet nodig heeft.

Een groter sociaal woonaanbod is dringend nodig. Hoe realiseren we dit?

VVH, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen heeft een aantal knelpunten geanalyseerd en stelt concrete oplossingen voor sneller en meer sociale huurwoningen:

 1. Erken de urgentie van het probleem. Er is nood aan een coherent langetermijnplan waarover politieke consensus is en dat gedragen is op alle beleidsniveaus. Dit geeft stabiliteit en zorgt ervoor dat sociaal wonen niet onderhevig is aan het wisselende politieke klimaat.
 2. Geef gemeenten de mogelijkheid om meer te doen dan wat ze minimaal moeten doen. Het Bindend Sociaal Objectief is een minimum, geen maximum. Wie meer wil doen, moet dat ook kunnen en er financiering voor kunnen krijgen zonder omslachtige administratieve procedures.
 3. Zet publieke gronden maximaal in voor sociaal wonen.
 4. Zorg voor de verplichting om elk privaat bouwproject voor een deel sociaal in te vullen.
 5. Zorg ervoor dat het financieringssysteem niet langer remmend werkt:
  1. Zorg voor meer financieringsmogelijkheden om bestaande woningen aan te kopen;
  2. Zorg voor meer financieringsmogelijkheden om te renoveren woningen aan te kopen;
  3. Zorg ervoor dat de financiering beter inspeelt op kleinere projecten en de reconversie van bestaand patrimonium;
  4. Zorg ervoor dat terugkoop van woningen haalbaar wordt en dat de onderhandelingsmarge met private eigenaars ruimer wordt, zodat wijkrenovatie- en reconversie haalbaar wordt.
 6. Gebruik de sociale huisvestingssector, als grootste woningbeheerder en projectontwikkelaar in Vlaanderen, als motor voor de bouwshift en de klimaatuitdagingen. Maak het mogelijk dat onze pilootprojecten massaal uitgerold kunnen worden.
 7. Ga voor innovatie. Niet alleen voor bouw- en renovatiemethoden, maar ook voor beheer en financiering.
 8. Stem het Vlaams beleid inzake wonen, welzijn, ruimtelijke ordening, klimaat en energie op elkaar af zodat een sociaal woonproject niet langs oneindig veel loketten moet passeren.
 9. Optimaliseer de administratieve procedures voor de realisatie van sociale woonprojecten.
 10. Stem het Vlaamse en lokale woonbeleid en stedenbouwkundig beleid op elkaar af zodat de Vlaamse bouwnormen voor sociale huisvesting en de lokale bouwcodes niet met elkaar botsen en sociale woonprojecten stilleggen.
 11. Zorg ervoor dat de woonmaatschappijen de mogelijkheid krijgen om flexibel beroep te doen op expertise om meer projecten te realiseren en meer woningen te kunnen inhuren. Zorg dat woonmaatschappijen samen personeel kunnen inzetten om tijdelijk de capaciteit te verhogen.

En vooral, overtuig iedereen dat sociaal wonen een oplossing is, en geen probleem. Bouwen aan sociaal wonen doen we samen. Voor iedereen.

Ook interessant