Vastgoed

De Ideale Woning verkoopt 38 sociale nieuwbouwwoningen

De Ideale Woning verkoopt 38 sociale nieuwbouwwoningen
Vinçotteplein in Borgerhout
Als sociale woningmaatschappij doet De Ideale Woning al het mogelijke om de woonnoden van verschillende doelgroepen op te lossen. Concreet vertaalt zich dat in woonprojecten afgestemd op die verschillende woonbehoeften. Eén van die projecten zijn de nieuwe woningen die De Ideale Woning recent realiseerde in Borgerhout, Edegem en Malle en nu dus te koop aanbiedt. Deze koopwoningen zijn bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, maar ook niet terecht kunnen op de private woningmarkt.

De inkomensgrens voor een koopwoning ligt op 41.566 euro voor alleenstaanden en op 62.343 euro voor gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met 1 persoon ten laste. Het inkomen mag niet lager zijn dan 9.929 euro. De kandidaat-kopers mogen ook geen andere eigendom bezitten. De koper moet gedurende 20 jaar zelf in de koopwoning wonen. De kostprijs van een sociale koopwoning wordt berekend op het moment dat de woning verkoopklaar is. Die prijs is afhankelijk van het project, de ligging, het aantal slaapkamers, enz.

De Ideale Woning bouwde recent 38 nieuwe koopwoningen op locaties in Borgerhout, Edegem en Malle. Deze nieuwbouwwoningen worden meestal semi-casco opgeleverd. De kopers installeren zelf de vloerbedekking, keuken, badkamer en toilet naar hun keuze. Hiervoor kunnen ze ondersteuning krijgen door bij Arro of het Sociaal Woningfonds een sociale lening af te sluiten.

De Ideale Woning verkoopt 38 sociale nieuwbouwwoningen in Borgerhout, Edegem en Malle
Zonnedauwlaan in Malle

Aanbod van appartementen en woningen

Aan het Vinçotteplein in Borgerhout verkoopt De Ideale Woning 5 gezinswoningen waarvan 4 woningen met 4 slaapkamers en 1 woning met 3 slaapkamers.

Aan de Drie Eikenstraat-Theo Mertensplein in Edegem gaat het om 19 nieuwe koopappartementen: 2 appartementen met 1 slaapkamer, 12 met 2 slaapkamers en 5 met 3 slaapkamers. Individuele verwarming en elektriciteit zijn overal aanwezig en voldoen aan de huidige strenge normen.

Achter de al bestaande wijk Begonialaan, Klaprooslaan en Zonnedauwlaan in Malle realiseerde De Ideale Woning een nieuw project met 56 huurwoningen verdeeld over 3 woonblokken en 14 koopwoningen. Er zijn twee types woningen te koop: met 3 slaapkamers, 1 badkamer en 2 verdiepingen en met 4 slaapkamers, 2 badkamers en 3 verdiepingen. Elke woning heeft een klein tuintje met terras, poort, paadje en een tuinhuis.

De Ideale Woning verkoopt 38 sociale nieuwbouwwoningen in Borgerhout, Edegem en Malle
Drie Eikenstraat-Theo Mertensplein in Edegem

Meer informatie over de voorwaarden van een sociale koopwoning is te vinden op deze pagina.

De inschrijvingen voor een koopwoning gebeuren via mail op koopwoning@deidealewoning.be nadat het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier werd bezorgd.