Vastgoed

Laat geen middelen voor sociale woningen verloren gaan

Laat geen middelen voor sociale woningen verloren gaan
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt om geen middelen voor sociale woningbouw zomaar verloren te laten gaan. Wanneer de bestaande formules onvoldoende zijn om alle voorziene middelen te activeren, doen we er goed aan om de private sector rechtstreeks in te schakelen. Want ook vandaag doen de sociale huisvestingsmaatschappijen met succes een beroep op private bedrijven zoals projectontwikkelaars en woningbouwers. Aangezien de woningmarkt steeds meer onder druk staat, dienen we alle zeilen bij te zetten. Investeer daarom nu alle beschikbare middelen om het aanbod en de kwaliteit in het lagere segment van de huurmarkt drastisch te vergroten.

“De Vlaamse regering dient zo snel mogelijk een beslissing te nemen over het half miljard euro dat bestemd is voor sociale woningen, maar dat na dit jaar dreigt op te gaan in de schuldafbouw van onze overheid. Daarom vraagt de VCB niet te vervallen in een discussie tussen de private of sociale woonsector. Zoals in bestaande formules kan meer samenwerking met de private sector leiden tot meer, betere en betaalbare huurwoningen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.


Daarbij kunnen we zoveel mogelijk inzetten op de verschillende bestaande formules in het sociale woningbeleid. Zo gaat het niet alleen om traditionele sociale woningbouw maar ook om formules die de private sector oproepen te bouwen op gronden van sociale actoren, op hun eigen private gronden of via sociale verhuurkantoren. Telkens gaat het om een partnership met de private sector die het bijkomende aanbod helpt te realiseren.

Maar nu stellen we vast dat er vorig jaar een half miljard euro aan werkingsmiddelen voor de sociale woningbouw niet werd besteed. Bovendien kan dat bedrag ten laatste dit jaar worden ingezet. Anders gaat dit naar het beperken van het tekort op de Vlaamse begroting. Daarom is het efficiënt woonbeleid om in deze fase de private sector bijkomend te stimuleren om meer aanbod te realiseren en om de drempels voor een snellere realisatie van goedkopen en betaalbare woningen op te heffen. Daarbij is het cruciaal om zonder oponthoud de vereiste criteria te verduidelijken en gedetailleerde oproepen te lanceren.

Zo helpen we niet alleen de 170.000 huishoudens op de wachtlijsten aan een sociale (huur)woning. Maar ook helpen we het veelvoud aan huishoudens dat daarvoor niet in aanmerking komt, maar dat wel in het lagere segment op zoek dient te gaan naar een geschikte eengezinswoning. Essentieel is dat de beschikbare middelen niet verloren gaan en worden ingezet voor een groter aanbod aan betaalbare woningen.

Ook interessant