Initiatief voor energie-efficiŽnte hypotheken krijgt steun van BelgiŽ

  BE   15 november 2017 Bron: Confederatie Bouw
Initiatief voor energie-efficiŽnte hypotheken krijgt steun van BelgiŽ
Vandaag wordt voor het initiatief rond het Actieplan voor Energie-efficiŽnte Hypotheken (EeMAP) weer een concrete stap voorwaarts gezet met een tweede evenement uit een reeks van nationale rondetafelevenementen, dit keer met focus op BelgiŽ. Dit evenement, georganiseerd in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), brengt deskundigen uit de Belgische en Europese bank-, bouw, taxatie- en engineeringsector samen die veel belangstelling hebben voor energie-efficiŽntie in gebouwen en de financiering ervan.

Via deze weg proberen wij ook een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelstellingen die op de klimaatconferentie van Bonn momenteel opnieuw besproken worden.

Belangrijk om te noteren: het rondetafelevenement van vandaag zal ook worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de Kabinetten van de Belgische gewestelijke Energieministers, die daarmee wijzen op de politieke steun die het EeMAP ook op nationaal niveau krijgt.

Doel van het evenement is te bespreken hoe berekeningen van energiemetingen en documentatie over de prestaties van activa ontwikkeld en uitgerold in BelgiŽ kan opgeschaald worden om de ontwikkeling van een energie-efficiŽnt hypotheekproduct voor Europa te ondersteunen, dat getest zal worden in een op stapel staande EeMAP-testfase.

De eerste nationale casestudy van het EeMAP, gefocust op ItaliŽ, werd opgestart op 13 november 2017 in Milaan. Andere nationale rondetafelevenementen staan op stapel voor later dit jaar en begin 2017.

Luca Bertalot, CoŲrdinator van het EeMAP, zei het volgende:

"We zijn verheugd dat we zo veel multidisciplinaire steun van BelgiŽ krijgen voor deze nationale EeMAP-casestudy. We worden vooral aangemoedigd door de sterke politieke belangstelling van BelgiŽ voor het Initiatief. Uitwisselingen van deze soort tussen lokale en Europese stakeholders zijn van onschatbare waarde om nationale best practices te identificeren en op te nemen in het kader van het EeMAP op Europees niveau en, uiteindelijk, voor het succes van het Initiatief op lange termijn."

Ivo Van Bulck (Secretaris-generaal UPC/BVK; Directeur Commercial Banking Febelfin) zei het volgende:

"De Belgische kredietsector neemt nu het voortouw bij dit Europese sociale initiatief. Deze soort nauwe samenwerking tussen de bouwsector, de kredietsector en de politieke wereld is van het grootste belang als BelgiŽ en Europa nog de milieudoelstellingen willen nastreven die tegen 2050 gehaald moeten worden. De Belgische kredietsector is ook voorbereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor het tijdig bereiken van die doelen."

Marc Dillen, Directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw, zei het volgende:

"Het doel vooropgesteld door de Vlaamse regering om alle huizen tegen 2050 energie-efficiŽnt te maken, is heel ambitieus. Om dit doel te bereiken, hebben we initiatieven op nationaal en op EU-niveau nodig, zoals het EeMAP. Een zeer grote uitdaging is het vinden van langetermijnfinanciering om huizen te renoveren. Daarvoor ontwikkelden we onze ReCalculator-tool om een precieze raming van de werkelijke energiebesparingen na renovatie te verstrekken."

Johan Van Der Biest, General Manager, Wienerberger, zei het volgende:

"Het bestaande woningbestand renoveren, is cruciaal om de EU-streefcijfers inzake CO2-reductie te halen. Het terugverdieneffect zit in de combinatie van minder energiekosten voor en meer totale waarde (fysiek en esthetisch) van de eigendom. De focus moet liggen op het financieren van minder energieverbruik en het opwaarderen van de fundamentele kwaliteit van het gebouw, aangezien zij de waarde bepalen en niet het opwekken van groene energie in een eigendom."

Voor meer informatie over het Actieplan voor Energie-efficiŽnte Hypotheken (EeMAP) surft u naar de website van het project: http://energyefficientmortgages.eu

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo