Vastgoed

Immoweb lanceert een nieuwe woonverzekering voor huurders

Immoweb lanceert een nieuwe woonverzekering voor huurders
Begin deze week stelde Immoweb zijn woonverzekering voor huurders voor. Deze nieuwe oplossing is 100% digitaal en maakt gebruik van de blockchain-technologie om zo, op een veilige en tegelijk ook transparante wijze, een verzekering aan te bieden. Om er zeker van te zijn kwaliteit te kunnen bieden, heeft de 1e vastgoedsite van België begin dit jaar een onderzoek gedaan, met verrassend resultaat: 50% van de Belgen die een woonverzekering hebben, kennen noch de precieze dekking van deze verzekering noch de naam van hun verzekeraar. "Een dergelijke gangbare en essentiële verzekering als een woonverzekering afsluiten, zou voor Belgen een fluitje van een cent moeten zijn ", aldus Laurent Dupont, Chief Ventures Officer bij Immoweb.

Een 100% digitale woonverzekering die gebruikmaakt van blockchain

De 1e vastgoedsite van België komt vandaag met zijn woonverzekering voor huurders naar buiten. Immoweb wil blijven innoveren en een nieuw product op de markt brengen met een tweeledig doel: een 100% digitaal product aanbieden met een zeer degelijke dekking. Voor de klantentevredenheid vormt het eerste schadegeval altijd het moment van de waarheid. Dit is immers het moment waarop de verzekeraar zijn beloftes moet waarmaken. In de studie die Immoweb begin dit jaar voerde, en waarvan de cijfers en trends verderop toegelicht worden, wordt schadebeheer als voornaamste criterium aangehaald bij de keuze van een verzekeraar.

Om op deze eis in te spelen heeft Immoweb een volledig digitale procedure uitgewerkt voor schadebeheer, op basis van de blockchain-technologie. Het is niet voor het eerst dat de 1e vastgoedsite van België deze technologie inzet. Ook bij ‘Homestamp.io’, de applicatie van Immoweb voor certificering van plaatsbeschrijvingen, worden al gegevens opgeslagen in de blockchain. Met deze technologie kan de gebruiker zijn schadeaangifte en de bijbehorende documenten van een datumvermelding voorzien. Zo wordt de informatie dan op transparante, beveiligde, autonome en duurzame wijze opgeslagen. Immoweb ontwikkelde deze nieuwe verzekering samen met Qover, hun partner in geavanceerde technologie, en met Baloise Insurance, specialist in risicobeheer. Ook de blockchain-applicatie werd ontwikkeld in samenwerking met de mediagroep Axel Springer, digitale topspeler in Europa, waarvan Immoweb deel uitmaakt.

"Deze verzekering is makkelijk te begrijpen én af te sluiten, het is een extra oplossing die we Belgen kunnen aanbieden. Een aanbod dat naadloos past in onze strategie om Belgen bij te staan in hun vastgoedtraject, zoals we onlangs ook aantoonden met ons schattingsplatform voor eigendommen", licht Valentin Cogels, CEO Immoweb, graag nog toe.


Vlotter een verzekering afsluiten en een eenvoudigere procedure hanteren

Voor de uitwerking van het nieuwe product deed Immoweb begin dit jaar onderzoek naar de woonverzekering van zo'n 700 huurders. Uit deze studie bleek dat 90% van de huurders al een woonverzekering had afgesloten. De helft van de huurders (50%) die een dergelijke verzekering hadden, wisten echter niet wat ze precies inhield, kenden de naam van hun verzekeraar niet en gaven er dus de voorkeur aan zich tot een makelaar of een bankverzekeraar te wenden. Van degenen die een verzekering hadden afgesloten, heeft een derde (33%) gekozen voor een volledige dekking, inclusief huurdersaansprakelijkheid, bescherming van de inboedel, rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid familiale verzekering.

"We hebben echt de ambitie om de procedure terug op de huurder te richten door hem een volledig digitale, transparante en vooral vereenvoudigde afsluiting van een verzekering te garanderen. Een dergelijke gangbare en essentiële verzekering als een woonverzekering afsluiten, dat zou een fluitje van een cent moeten zijn voor Belgen", zo stelt Laurent Dupont, Chief Ventures Officer bij Immoweb.


Met deze nieuwe verzekering willen we ons concentreren op wat de mensen echt willen: een goede dekking, een democratische prijs en een sterk vereenvoudigde procedure. Voor deze woonverzekering geldt een 24h/24 beschikbare bijstand, toch tamelijk zeldzaam op de Belgische én op de Europese markt. De schadevergoeding voor opzegging van de huurovereenkomst wordt onder bepaalde omstandigheden ten laste genomen en de verzekering biedt huurders die tijdelijk geen gebruik kunnen maken van hun woning een wederverhuringsvergoeding, voor de tijd die nodig is om de schade te herstellen. Daarnaast biedt ze ook een aantal optionele waarborgen zoals de burgerlijke aansprakelijkheid familiale verzekering, rechtsbijstand en ook opties voor fietsen en e-bikes. Deze verzekering zal online worden aangeboden aan alle gebruikers van de site van Immoweb, maar ook via partneragentschappen.

"In het kader van het onderzoek van begin dit jaar en de ontwikkeling van dit product stelden we vast hoe weinig de consument weet over deze verzekering, een verzekering waar Belgen toch baat bij hebben. We richten ons hier dan ook tot de gebruikers die graag meer te weten komen over hun waarborgen en die hun verzekeringen graag kiezen in functie van hun reële noden", aldus Ronak Ahmadloo, verantwoordelijke financiële projecten bij Immoweb.


Bovendien bevestigt 11% van de bevraagde personen dat een verhuis het geknipte moment is om zijn woonverzekering opnieuw te overwegen of te wijzigen. "Deze trend plaatst ons dus in een bevoorrechte positie omdat we op de eerste rij staan bij deze stap in het leven van onze klanten", vervolgt Valentin Cogels.

Immoweb speelt voor het eerst mee met de grote jongens

Met de oprichting van hun nieuwe dochtermaatschappij Financial Services, met een kapitaal van 3 miljoen euro, zet Immoweb zijn eerste stapjes op de markt van de financiële dienstverlening. Het doel is zich een plaats te verwerven als bankmakelaar en daarnaast ook als verzekerings- en herverzekeringsmakelaar. De vastgoedsite wil zijn aanbod graag uitbreiden om zijn gebruikers zo een compleet assortiment financiële producten te kunnen aanbieden, in de context van hun vastgoedtransacties. De nieuwe onderneming werd zopas opgericht, momenteel wordt er volop gewerkt aan de indiening van een vergunningsaanvraag bij de FSMA. Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan hoopt Immoweb zich te lanceren op de markt van de hypotheekleningen.

"We streven naar een grotere rol in het traject van huurders en eigenaars. Hierbij volgen we ons credo: onszelf steeds opnieuw heruitvinden", zo besluit Valentin Cogels.