Vastgoed

Belangrijke aandachtspunten omtrent een inboedel- en opstalverzekering

Belangrijke aandachtspunten omtrent een inboedel- en opstalverzekering
Een woning is veelal het meest kostbare bezit van de mens. Zo steekt men dan ook veel tijd in het beschermen van een woning. Het beschermen van een woning wordt gedaan door bepaalde maatregelen te treffen. Hierbij kan gedacht worden aan regelmatig onderhoud. Toch is onderhoud vaak niet voldoende om een huis te beschermen tegen onvoorzienbare gebeurtenissen. Met dit in gedachte sluit men verzekeringen af, om niet plotseling tegen hoge kosten aan te lopen. Inboedel- en opstalverzekeringen dekken kosten bij schade in en rondom een woning. De schade dient echter wel ontstaan zijn door een onvoorzienbare gebeurtenis. Dit artikel zal nader uitleg geven over enkele aandachtspunten omtrent een inboedel- of opstalverzekering.

Alles over een opstalverzekering

Een opstalverzekering, ook wel bekend als woonverzekering, wordt afgesloten om de kosten te dekken van schade aan een woning. De verzekering dekt de schade van alles wat direct aan woning vast zit. Hierbij kan men denken aan het dak van een huis, maar ook de wanden, vloeren, badkamer, garages etc. Een opstalverzekering zal de vernieuwing of reparatie van onvoorzienbare schade aan een huis vergoeden. Naast deze vergoeding zal de verzekering ook een noodwoning verzorgen wanneer de huidige woning tijdelijk onbewoonbaar is geraakt door schade. Een kanttekening die niet vaak genoeg benadrukt kan worden, is dat een opstalverzekering alleen een vergoeding uitreikt wanneer de schade niet door eigen toedoen is gemaakt.

Een opstalverzekering keert een vergoeding uit wanneer er bijvoorbeeld sprake is van waterschade of brandschade. Ook alle schade dat ontstaan is uit een razernij van moeder natuur zal worden vergoed. Hierbij kan gedacht worden aan schade door blikseminslag, extreme neerslag of wind. Behalve schade door natuur zal men ook een vergoeding krijgen wanneer er spraken is van inbraak, vandalisme of ontploffingen.

De dekking van een inboedelverzekering

Naast een opstalverzekering is het ook streng geadviseerd om een inboedelverkering af te sluiten. Deze verzekering denkt namelijk alle schade aan de inboedel door de hierboven al eerdergenoemde verschijningen. Ook keert de verzekering een vergoeding uit wanneer er sprake is van verlies. De term inboedel staat voor alle roerende goederen die tot een huishouden behoren. Het gaat hier om eigendommen die los van het huis gezien worden, anders dus dan bij een opstalverzekering. Bij roerende goederen kan gedacht worden aan televisies, computers, meubilair, schilderijen etc.

Hoeveel iemand vergoed krijgt bij schade of verlies aan de inboedel hangt volledig af van het verzekerde bedrag. Voorafgaand aan de afsluiting van de verzekering dient men te bepalen hoeveel de gehele inboedel, wat zij wensen te verzekeren, waard is. Een belangrijke kanttekening die hier gemaakt moet worden is dat hoe hoger het verzekerde bedrag is, hoe hoger de premie zal zijn. Het is daarom geadviseerd om goed na te denken welke eigendommen meegenomen moeten worden in het bepalen van de totale inboedelwaarde.

Een goedkope verzekering afsluiten

Het belang/meerwaarde van een inboedel- of opstalverzekering is vrij duidelijk. Daarom zal het grootste deel van de bevolking met een eigen woning ervoor kiezen om deze verzekeringen af te sluiten. Dit is echter niet zo makkelijk als het lijkt. Nederland kent namelijk talloze verzekeraars waardoor het moeilijk is zelf te bepalen welke verzekeraar het meest geschikt is. Gelukkig heeft men in 2018 verschillende vergelijker ter beschikking. Deze vergelijkers kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld energieleveranciers of internetproviders tegen elkaar op te zetten. Ook zijn er tegenwoordig verzekeringsvergelijkers. Zo kan men gemakkelijk de kosten van een inboedel- of opstalverzekering vergelijken tussen meerdere verzekeraars. Met behulp van deze tool zal men altijd tot de beste deals komen en elke avond zonder zorgen naar bed gaan.