Immoweb ontpopt zicht tot verzekeraar voor vastgoedeigenaars

  BE   14 maart 2018 Bron: finn
Immoweb ontpopt zicht tot verzekeraar voor vastgoedeigenaars
Immoweb biedt nu in samenwerking met Qover een verzekering aan die het risico van onbetaalde huur dekt. Deze beschermt vastgoedeigenaars tegen het wegvallen van huurinkomsten en de kosten die hieraan vasthangen.

Een enquête van Immoweb toont aan dat 67% van de eigenaars reeds te maken kreeg met de problematiek van grote sommen achterstallige huur. De juridische geschillen die hierdoor ontstaan kosten eigenaars gemiddeld 3000 euro en slepen 7 tot 10 maanden aan. Vaak is er ook nog huurschade, wat de zaken alleen maar erger maakt. Eigenaars werden dus vaak geconfronteerd met ontbrekende inkomsten, en hadden tot voor kort maar een beperkte keuze om zich hiertegen in te dekken.

Valentin Cogels, CEO van Immoweb: “Deze verzekering, die zo goed als verdwenen is in België, beantwoordt aan een duidelijke nood bij veel eigenaars om zich tegen dit risico te beschermen. De verzekering die Qover exclusief voor Immoweb ontwikkelde, geeft hen in de eerste plaats gemoedsrust, zeker – maar niet uitsluitend – als de aankoop van het verhuurde goed gefinancierd wordt met een hypothecaire lening.”

De verzekering tegen ontbetaalde huur die Immoweb op de markt brengt bestaat uit 3 delen: de vergoeding voor onbetaalde huur (tussenkomst tot 18 maanden huur), juridische bescherming en bijstand, en een dekking van accidentele schade en de herstelling van het goed. Het tarief van de verzekering is uitermate scherp, met een premie die varieert tussen 2 en 7% afhankelijk van de gekozen dekking en de plaats waar het verzekerde goed gelegen is. Eigenaars kunnen rechtstreeks online intekenen en het verloop van hun dossiers online beheren.

Wie wil aansluiten, kan kiezen uit de formules basic, classic en premium. Uitkeringen variëren tussen de 6 en 18 maanden huur, en kunnen zelfs de schade van niet-toegestane huisdieren, ongedierte en achtergelaten afval dekken. Elke formule bevat ook een juridisch luik, voorzien door DAS.

Geïnteresseerden kunnen online een simulatie maken van de premie.

Immoweb als incubator

“Met deze stap diversifieert Immoweb zich nu op de verzekeringsmarkt, maar dat is nog maar het begin,” zegt Laurent Dupont, verantwoordelijke van de afdeling “Incubation” van Immoweb. Zijn afdeling ontwikkelt innoverende oplossingen om het aanbod van Immoweb uit te breiden als antwoord op de groeiende noden van alle betrokken partijen bij vastgoedprojecten.

Valentin Cogels: “Met zoekertjes, historisch gezien onze core business, beantwoorden we maar aan een deel van de marktvraag. Het bereik van Immoweb is zo groot, dat we nu kunnen gaan optreden als vertrekpunt voor alle vastgoedgerelateerde vragen van onze gebruikers. En daar horen verzekeringen ook bij. Maar we werken tegelijkertijd ook aan tal van andere projecten.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo