Woonleningen

Hypotheekrentes in Nederland weer op hetzelfde niveau als begin 2023

Hypotheekrentes in Nederland weer op hetzelfde niveau als begin 2023
Sinds november daalt de gemiddelde hypotheekrente in Nederland voor de zesde opeenvolgende week, waardoor deze nu weer op het niveau van begin januari 2023 ligt. Dit geldt met name voor de veelgekozen 10-jaars hypotheekrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), die momenteel rond de 4,26 procent schommelt - een niveau dat ongeveer elf maanden eerder werd waargenomen. Deze neerwaartse trend volgt op een daling van de kapitaalmarktrente, die deels het gevolg is van het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) eind oktober om de depositorente ongewijzigd te laten. Met de verwachting van een verdere afkoeling van de economie in de eurozone en een beweging van de inflatie naar het streefniveau van 2 procent volgend jaar, lijkt deze ontwikkeling zich voort te zetten op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Het stringente monetaire beleid van de ECB tempert de inflatieverwachting in de eurozone en dat remt de stijging van de kapitaalmarktrentes af. De depositorente, waartegen banken geld kunnen stallen bij de ECB, staat nu op 4 procent: het hoogste niveau ooit. Hoewel de inflatie nog boven de ECB-doelstelling van 2 procent ligt, ziet de centrale bank inmiddels het effect van eerdere renteverhogingen. Zo is de inflatie in de eurozone in november sterk afgenomen naar 2,4 procent op jaarbasis, in vergelijking met 2,9 procent in oktober en 4,3 procent in september. Dit heeft ook zijn weerslag op de hypotheekrenteontwikkeling. Sinds begin november is volgens De Hypotheker sprake van een lichte daling van de hypotheekrente die nu voor de zesde achtereenvolgende week aanhoudt. Zo is de 10-jaars hypotheekrente met NHG gedaald met bijna 0,3 procent en bevindt deze zich voor het eerst sinds een half jaar weer op het niveau van begin dit jaar. Ook zijn de verschillen tussen de hypotheekrentes minimaal. Zo is tussen de gemiddelde 20- en 30-jaars rentes sprake van een minimaal verschil van circa 0,1 procentpunt.

“Sinds begin november laat de hypotheekrente een dalende trend zien. Dat de gemiddelde hypotheekrente hierdoor weer op niveau van begin dit jaar staat, is positief voor huizenkopers”, vertelt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. “Tegelijkertijd zien we dat de rente ook vaak langer dan tien jaar wordt vastgezet. Hoewel een rentevaste periode van tien jaar dit jaar aan populariteit heeft gewonnen, is dat niet altijd een vanzelfsprekende keuze. Als je als starter een rentevaste periode van twintig of dertig jaar kiest en je gaat over tien jaar verhuizen, dan kun je alsnog kiezen voor een lagere hypotheekrente als de actuele rente lager ligt. Als de actuele rente daarentegen hoger is, kun je deze meenemen naar een volgende hypotheek. De 20- en 30-jaarsrentes liggen namelijk slechts 0,1 procent uit elkaar en het verschil tussen de 10- en 20-jaars rente is maar 0,3 procent. Huizenkopers doen er dus goed aan zich deskundig te laten adviseren door een onafhankelijke hypotheekadviseur zodat de impact op de maandlasten bij de verschillende opties voor een rentevaste periode helder zijn en zij een weloverwogen keuze kunnen maken.”