Vastgoed

Positie starters op huizenmarkt blijft stabiel ondanks hogere hypotheekrente

Positie starters op huizenmarkt blijft stabiel ondanks hogere hypotheekrente
Het aantal hypotheekaanvragen in Nederland voor de aankoop van een woning onder huizenkopers tot 35 jaar is in het eerste kwartaal van dit jaar met 24 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. In de afgelopen 12 maanden is de positie van starters - ondanks de flink gestegen hypotheekrente - per saldo redelijk stabiel gebleven door dalende huizenprijzen blijkt uit berekeningen van De Hypotheker. In navolging van de oververhitte huizenmarkt is van een evenwicht tussen vraag en aanbod echter nog geen sprake. Huizenkopers hebben daarentegen wél bijna twee keer zo veel keuze uit aangeboden huizen en overbieden bij aankoop van een woning is vaak niet meer nodig. Hoewel zij door de gestegen hypotheekrente minder kunnen lenen, krijgen jongvolwassenen steeds vaker een voet tussen de deur.

Terwijl jonge huizenkopers in hun zoektocht naar een betaalbare woning nog obstakels op hun weg vinden, wijzen verschillende signalen erop dat het tij begint te keren. Zowel de gemiddelde verkoopprijs (-8 procent) als het gemiddeld hypotheekbedrag (-9 procent) daalde ten opzichte van dezelfde periode één jaar geleden. Met name jonge huizenkopers weten steeds vaker een geschikte woning te vinden. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder huizenkopers tot 35 jaar is in het eerste kwartaal met bijna een kwart toegenomen in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. Met name in de Limburg (+56 procent), Gelderland (+51 procent) en Overijssel (+40 procent) nam dit aantal sterk toe. Terwijl het voor starters begin vorig jaar erg moeilijk was een betaalbare woning te vinden, is het woningaanbod in één jaar bijna verdubbeld. Zo ruimen steeds meer grote beleggers het veld door de verhoging van de overdrachtsbelasting en doordat in veel gemeenten een zelfbewoningsplicht geldt. Ook is minister De Jonge van plan de huren deels te reguleren, wat op termijn kan betekenen dat veel huurwoningen - vooral in het starterssegment - verkocht worden. Daarnaast is er minder concurrentie op de huizenmarkt, waardoor in veel gevallen niet meer hoeft te worden overboden. In tegenstelling tot deze positieve ontwikkelingen is de hypotheekrente in een jaar tijd wél flink gestegen, waardoor het beeld kan ontstaan dat de positie voor starters juist is verslechterd.

Positie starters stabiel door minder overbieden en daling gemiddelde verkoopprijs

Uit een rekenvoorbeeld van De Hypotheker - waarin het eerste kwartaal van dit jaar wordt afgezet tegen dezelfde periode van 2022 - blijkt dat de situatie voor een stel onder de 35 jaar eerder stabiel is gebleven. Als zij in een vergelijkbare situatie nu een hypotheek afsluiten voor een woning van 400.000 euro zijn starters in netto maandlasten 185 euro duurder uit. Dit verschil komt met name door de hogere hypotheekrente (2,24 procent vs 4,16 procent). Als het stel echter vorig jaar 30.000 euro heeft moeten overbieden om de woning te kunnen kopen, wat eerder regel was dan uitzondering, is nu het verschil in maandlasten nog maar zo’n 100 euro. Als in dit voorbeeld ook wordt uitgaan van een daling van een gemiddelde verkoopprijs van 8 procent, waardoor de woning van 400.000 euro nu 368.000 euro kost, dalen de maandlasten nog verder en komen starters dit jaar zelf iets gunstiger uit. Rekening houdend met overbieden én een daling van de gemiddelde verkoopprijs, betalen zij zo’n 17 euro minder netto maandlasten dan een jaar geleden. Dit rekenvoorbeeld laat zien dat de positie van starters, rekening houdend met alle factoren, eerder stabiel is gebleven.

Tegelijkertijd benadrukt De Hypotheker dat nog steeds sprake is van krapte op de huizenmarkt. “De hypotheekmarkt trekt geleidelijk iets aan, nu huizenprijzen dalen en de hypotheekrente sinds kort weer iets lager staat. De prijscorrectie van minus 8 procent op jaarbasis pakt vooral gunstig uit voor jonge tweeverdieners. Deze huizenkopers kunnen weer onderhandelen over de prijs en zijn niet langer gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Nu het woningaanbod toeneemt en verder zal groeien door de plannen van minister De Jonge om huren deels te reguleren, zal de concurrentie op de woningmarkt nog verder afnemen”, vertelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “De positie van single starters is echter onveranderd, een huis kopen is voor hen nog steeds heel lastig.”

Sterke stijging aantal hypotheekaanvragen voor aankoop woning onder jonge huizenkopers

Het aantal hypotheekaanvragen van jonge huizenkopers tot 35 jaar is de eerste drie maanden van 2023 flink gestegen in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar (+24 procent). Ondanks de stijgende hypotheekrente krijgen jonge huizenkopers nu toch een voet tussen de deur. Niet alleen in de provincies buiten de Randstad, maar ook in de Randstad zien we een stijging van het aantal jonge huizenkopers.

Positie starters op huizenmarkt blijft stabiel ondanks hogere hypotheekrente

Ook interessant