Woonleningen

Aantal aanvragen aflossingsvrije hypotheek daalt met 36 procent in derde kwartaal

Aantal aanvragen aflossingsvrije hypotheek daalt met 36 procent in derde kwartaal
Het aantal huizenkopers in Nederland dat een (deels) aflossingsvrije hypotheek heeft aangevraagd voor de aankoop van een woning, is zowel in het tweede (-18 procent) als het derde kwartaal (-36 procent) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar fors gedaald. Terwijl in het eerste kwartaal nog sprake was van een stijging (+14 procent) is deze hypotheekvorm door de stijgende hypotheekrente in een half jaar tijd een stuk minder populair geworden. Bij een nieuwe aflossingsvrije hypotheek heb je namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek. Het fiscale voordeel van deze aftrek is kleiner bij een lagere hypotheekrente, maar door de gestegen rente is dit voordeel juist weer groter geworden. Hierdoor wordt een annuïtaire hypotheek in vergelijking met een aflossingsvrije hypotheek op basis van de netto maandlasten weer een stuk interessanter.

De aflossingsvrije hypotheek was begin dit jaar nog erg populair onder invloed van de sterk gestegen huizenprijzen in combinatie met de lage hypotheekrente. In deze omstandigheden kan deze hypotheekvorm een aantrekkelijke optie zijn. Zo is het gedurende de looptijd niet verplicht om af te lossen en wordt alleen rente over de hypotheekschuld betaald, wat leidt tot lagere maandlasten. Door de lage hypotheekrente is daarnaast het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek kleiner. Door deze combinatie van factoren gaven veel huizenkopers begin dit jaar nog de voorkeur aan een (deels) aflossingsvrije hypotheek.

Aflossingsvrije hypotheek minder aantrekkelijk door stijging hypotheekrente

Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat de aflossingsvrije hypotheek nu flink op zijn retour lijkt te zijn. Door de sterk gestegen hypotheekrente - die nu tussen 4 en 5 procent ligt - is deze hypotheekvorm minder aantrekkelijk. Met zulke hoge rentetarieven lopen huizenkopers bij een nieuwe aflossingsvrije hypotheek veel hypotheekrenteaftrek mis. Daarnaast blijven zij met een restschuld zitten, doordat zij alléén tijdens de looptijd rente betalen. Uit een berekening van De Hypotheker blijkt dat als je nu kiest voor een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek, de netto maandlasten ongeveer gelijk blijven ten opzichte van een 100 procent annuïtaire hypotheek, terwijl je bij een volledige annuïtaire hypotheek zowel rente als aflossing betaalt. Met de huidige hypotheekrente is het voor huizenkopers alleen gunstig te kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek als zij gebruik kunnen maken van de overgangsregeling. Huizenkopers die voor een nieuwe aflossingsvrije hypotheek kiezen, hebben namelijk sinds 2013 geen recht meer op de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters die vóór 31 december 2012 een aflossingsvrije hypotheek hadden, mogen wél een beroep doen op de oude regels.

“Door de sterke stijging van de hypotheekrente wordt de aflossingsvrije hypotheek nu veel minder gekozen dan een half jaar geleden. Nu de huizenprijzen beginnen te dalen, kan het voor nieuwe huizenkopers verstandiger zijn te kiezen voor een hypotheek met aflossing, zodat zij niet aan het einde van de rit met een restschuld blijven zitten. Voor huizenbezitters die in aanmerking komen voor de overgangsregeling, kan een deels aflossingsvrije hypotheek wél gunstig zijn.", vertelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Bij het sluiten van een aflossingsvrije hypotheek is het verstandig om niet een té groot deel van je hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Om te voorkomen dat je in de financiële problemen komt, is het daarom altijd verstandig om je door een onafhankelijk adviseur te laten informeren. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2023 de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar 405.000 euro verhoogd. Doordat het niet mogelijk is met NHG een nieuwe aflossingsvrije hypotheek zonder overgangsrecht af te sluiten, verwachten we dat het aantal aanvragen voor deze hypotheekvorm in 2023 nog verder zal dalen.”


Aandeel aflossingsvrije hypotheek jongere huizenkopers daalt van 24 naar 8 procent

In het derde kwartaal bestond 34 procent van de hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning uit een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek, terwijl dit een kwartaal eerder 44 procent was en in het eerste kwartaal 55 procent. Ondanks deze sterke daling is dit volgens De Hypotheker nog steeds een relatief groot aandeel. Dit komt doordat veel huizenbezitters aanspraak kunnen maken op de overgangsregeling. Voor hen geldt dat zij een aflossingsvrije hypotheek óók kunnen meenemen bij een verhuizing. Deze hypotheekvorm wordt nu vooral gekozen door 55-plussers (86 procent), gevolgd door huizenkopers in de leeftijd van 45 tot 55 jaar (69 procent) en in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar (43 procent). Bij de jonge huizenkopers is dit nu slechts 8 procent, terwijl dit in het eerste kwartaal nog bijna een kwart bedroeg.

Ook interessant