Vastgoed

Hof van Beroep Antwerpen verbiedt illegaal kartel Immoscoop

Het Antwerpse Hof van Beroep veroordeelt Immoscoop voor illegale kartelpraktijken en verbiedt Immoscoop om dit kartel verder te zetten. Daarmee bevestigt het Hof een eerdere uitspraak van de Antwerpse ondernemingsrechtbank van oktober 2019. Valentin Cogels, CEO Immoweb: « Beslissingen over hoe er rond onroerend goed wordt geadverteerd, mogen maar op één criterium gebaseerd worden: hoe kunnen we dit goed voor de beste prijs en zo snel mogelijk verkocht krijgen? Met deze uitspraak geeft het Hof van Beroep een krachtig signaal dat kartelafspraken geen plaats hebben in de markt. »

In een arrest van 2 september 2020 oordeelt het Hof van Beroep van Antwerpen dat Immoscoop (en de makelaars die Immoscoop oprichtten) zich schuldig maakte aan verboden kartelpraktijken. Daarmee bevestigt het Hof een eerdere uitspraak van de Antwerpse ondernemingsrechtbank van 2 oktober 2019.

Afspraken rond Immoscoop illegaal

Al in juni 2019 stapte Immoweb naar de rechter om een uitspraak te vragen over de praktijken van Immoscoop die volgens Immoweb verboden zijn door de wet op de marktpraktijken en de mededingingsregels.

In een « Immoscoop Charter » verbonden Immoscoop-makelaars zich ertoe om vastgoed niet langer te adverteren op zoekertjessites behalve dan op Immoscoop zelf, en dat voor minstens één maand (in juni 2019 werd dat verlengd tot meerdere maanden). Pas als een onroerend goed na die periode nog niet verkocht was, mocht het eventueel op andere zoekertjessites geadverteerd worden.

Immoweb oordeelde dat deze afspraak schade toebrengt aan consumenten die hun huis (of ander vastgoed) willen verkopen. Immers, de keuze van een makelaar hoe en waar de goederen in zijn portefeuille te adverteren wordt niet gemaakt in het belang van de verkoper van het goed. De afspraak schakelt de concurrentie tussen makelaars uit en houdt in dat vastgoed enkel nog op Immoscoop mag worden geplaatst.

Valentin Cogels, CEO Immoweb:

Beslissingen over hoe vastgoed wordt geadverteerd, mogen maar op één criterium worden gebaseerd: hoe kunnen we dit goed voor de beste prijs en zo snel mogelijk verkocht krijgen? Dat was hier duidelijk niét het geval. Daardoor moesten verkopers langer wachten om hun goed te verkopen, of moesten ze een lagere prijs accepteren.


Zowel de ondernemingsrechtbank als het Hof van Beroep geven Immoweb gelijk. De rechters stellen vast dat de praktijken van Immoscoop de advertentiemarkt effectief verstoren, bevestigen dat die praktijken een inbreuk uitmaken op de mededingingsregels en leggen een verbod op aan Immoscoop en de bij Immoscoop aangesloten makelaars om het kartel verder te zetten.

Het « Immoscoop Charter » was duidelijk een manier om immobiliënsites zoals Immoweb, Immovlan of Zimmo, uit de woningmarkt te verdrijven.

Valentin Cogels, CEO Immoweb:

We zijn tevreden dat het Hof van Beroep benadrukt hoe schadelijk en ernstig deze illegale kartelvorming was voor de markt en met name de klanten van deze vastgoedmakelaars. Met deze afspraak om niet te concurreren wat betreft het adverteren van vastgoed benadeelden die makelaars hun klanten – de verkopers van onroerend goed – als gevolg waarvan die klanten in regio’s waar het Immoscoop kartel werd uitgerold hun vastgoed niet in de beste omstandigheden konden verkopen.


Valentin Cogels, CEO van Immoweb, wijst er op dat slechts een fractie van de makelaars betrokken zijn bij deze illegale activiteiten en dat weinigen van hen zich echt bewust waren van het illegaal karakter.

Dwangsommen

Gezien de ernst van de inbreuken, spraken de rechters ook dwangsommen uit ten aanzien van Immoscoop en de betrokken makelaars. Als de verboden praktijken toch zouden worden verdergezet, kunnen de betrokken partijen worden veroordeeld tot dwangsommen ten belope van 7500 EUR per maand en per inbreuk.

Valentin Cogels, CEO Immoweb:

Wij zijn tevreden dat deze uitspraken het belang van eerlijke concurrentie benadrukken. Het belang van de consument moet centraal staan, en dat vereist een gezonde en eerlijke concurrentie tussen vastgoedsites maar ook tussen makelaars. Immoweb zal zich altijd verzetten tegen illegale afspraken die deze concurrentie belemmeren.

Ook interessant