Vastgoed

Immoweb Docs creëert een 100% digitaal vastgoedverhuurproces

Immoweb Docs creëert een 100% digitaal vastgoedverhuurproces
Immoweb heeft de laatste twee niet-digitale obstakels weggenomen in het verhuurproces: de e-handtekening en de huurregistratie. Het gaat om twee nieuwe functionaliteiten waarmee eigenaars hun huurcontract 100% digitaal en op een gecentraliseerde manier kunnen afronden. Vanaf nu is het mogelijk om je huurcontract via je smartphone of computer te ondertekenen. Eigenaars hoeven zich niet langer te verplaatsen voor de administratieve afhandeling en de registratie van een huurcontract in het registratiekantoor.

Volgens Immoweb, marktleider en expert in de vastgoedsector, spelen deze nieuwe toepassingen in op een vraag vanuit de sector, namelijk een doorgedreven digitalisering en een vereenvoudiging van de administratieve rompslomp. Enkele weken na de lancering van de schattingstool voor onroerend goed en van zijn nieuwe 100% digitale verzekering, blijft Immoweb innoveren en zijn aanbod aan digitale tools uitbreiden.

Gregory Noirfalise, Switch Business Lead: “Immoweb blijft nieuwigheden doorvoeren op het Docs-platform, al luisterend naar de verzoeken van de gebruikers. Docs is het enige platform op de markt waarop huurtransacties 100% digitaal kunnen worden afgesloten.”

Nieuwe integraties in Immoweb Docs

Immoweb implementeert de elektronische handtekening in zijn platform Immoweb Docs. Dankzij deze toepassing kunnen de gebruikers voortaan rechtstreeks in Immoweb Docs contracten ondertekenen. Het platform biedt alle mogelijke opties voor de aanmaak van een elektronische handtekening, inclusief de authentieke e-handtekening via het digitale ‘itsme’-platform. Vanaf nu heb je alleen een smartphone of een computer nodig om je huurcontract te ondertekenen.

"We hebben de elektronische handtekening op 4 juni geïntegreerd. Sindsdien werd meer dan 20% van de ingevoerde huurovereenkomsten elektronisch ondertekend. Dit cijfer toont aan dat de Belg met een reële vraag zit om het vastgoedproces te vergemakkelijken", zegt Gregory Noirfalise van Immoweb.


“In een digitale maatschappij is het essentieel om makkelijk en veilig toegang te hebben tot online diensten. Vanaf nu biedt Immoweb Docs dit comfort ook aan huurders en verhuurders. Gedaan met het over- en weer geloop, voortaan kan een huurovereenkomst online ondertekend worden met de gekwalificeerde handtekening van itsme®. Hiervoor volstaan een computer, een smartphone, en de unieke 5-cijferige itsme-code die wettelijk bindend is voor beide partijen”, voegt Kris De Ryck, CEO Belgian Mobile ID, toe.


De andere nieuwe integratie in Immoweb Docs is dat men nu rechtstreeks digitaal kan doorklikken naar MyRent. De eigenaar is verplicht om zijn huurovereenkomst te registreren bij de overheid, hetzij door zich persoonlijk aan te melden, hetzij door een kopie van de huurovereenkomst naar het registratiekantoor te sturen. Vanaf nu kan de eigenaar ook gebruikmaken van het MyRent-platform, waardoor de huurovereenkomst binnen enkele minuten digitaal kan worden geregistreerd.

Deze laatste oplossing is uiteraard de handigste en de gemakkelijkste voor de eigenaar, die het huurcontract meteen online kan opslaan. MyRent bevindt zich op de persoonlijke pagina van de eigenaar op het Immoweb Docs-platform.

De digitale cirkel is rond

Om het proces in gang te zetten, moet de eigenaar in eerste instantie een huurcontract opmaken via Immoweb Docs. Hij voert daarbij de nodige gegevens in die specifiek betrekking hebben op het onroerend goed, de partijen en de huurovereenkomst. Daarna deelt hij de overeenkomst met de huurder via het platform. De huurder zal een e-mail ontvangen met het verzoek om in te loggen op Immoweb Docs en de overeenkomst te herlezen en te valideren. Om het contract af te ronden moeten zowel de eigenaar als de huurder het contract elektronisch – dus ook via het platform – ondertekenen.

“Tot op heden moesten eigenaars en vastgoedmakelaars het huurcontract afdrukken om het door de huurder te laten ondertekenen. Helaas vergaten sommige eigenaars de ondertekende versie van het contract op te slaan in hun persoonlijke ruimte op het Immoweb Docs-platform. Dankzij de e-handtekening maken wij de digitale cirkel rond. Wij zijn de enige immo-website in België die zo’n complete dienstverlening aanbiedt”, merkt Gregory Noirfalise op.


Het ondertekende contract wordt opgeslagen op de persoonlijke pagina van de eigenaar. Automatisch verschijnt er een call-to-action: ‘Opslaan op MyRent’. Dankzij de programmeringsinterface worden de aanwezige informatie op Immoweb Docs en het ondertekende huurcontract gedownload naar MyRent.

“Vandaag gaat er nog te veel tijd verloren met het opsturen van documenten en wachten op handtekeningen. Vaak kan zo’n proces zelfs een paar weken in beslag nemen, en dat enkel om twee of drie handtekeningen op één document te krijgen. Door al die processen te digitaliseren kunnen we niet enkel tijd, maar ook papier besparen. De gelijkschakeling van papier en digitaal zal een revolutie teweegbrengen in de verdere ontwikkeling van de digitale economie in ons land” zegt Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en belast met Administratieve Vereenvoudiging.


Een jaar na de lancering heeft Docs al een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van vele huurovereenkomsten die voldoen aan de regionale wetgeving. De meeste Docs-contracten zijn in Vlaanderen gegenereerd met 43%. Vervolgens werd 33% in Wallonië en 24% in Brussel afgesloten. Volgens Docs, geven de Belgen er de voorkeur aan om de inventarisatie van de inrichting tussen particulieren uit te voeren in plaats van een beroep te doen op een derde partij (75%).

Immoweb Docs en zijn functionaliteiten

Een jaar geleden zou minder dan 10% van de huurovereenkomsten in België in geval van een juridisch geschil geldig zijn. Begin 2018 namen Sadri Ellouze, advocaatpartner bij CEW & Partners, en zijn teams 15 huurcontracten van Immowebgebruikers onder de loep. Uiteindelijk bleek geen enkel exemplaar conform de wetgeving te zijn. Dergelijke procedurefouten kunnen leiden tot juridische problemen.

"Ook zijn we voortdurend bezig met het actualiseren van het vastgoedreglement, dat vaak door de verschillende regio's van het land wordt gewijzigd. Onze nieuwste integraties op Docs besparen een aanzienlijke hoeveelheid tijd en zorgen voor eenheid en eenvoud in het vastgoedproces", voegt Gregory Noirfalise toe.


Met Immoweb Docs kan de eigenaar een huurcontract opstellen dat volledig in overeenstemming is met de specifieke regionale wetgeving. De gebruiker heeft nu toegang tot een "digitale privékluis" zodra de documenten zich online bevinden. Hij hoeft geen papierwinkel meer bij te houden. Als het onroerend goed reeds gepubliceerd is op Immoweb, neemt het platform rechtstreeks de beschikbare informatie van de website over. Dat levert een behoorlijke tijdswinst op. Een huurcontract invullen op Immoweb Docs duurt gemiddeld 30 minuten, terwijl de klassieke procedure al snel 2,5 uur in beslag neemt.

Aangezien de wetgeving met betrekking tot het huurcontract gewestelijke materie is, past Immoweb Docs de specifieke wetgeving toe van de drie Belgische gewesten. Deze dienst is gratis voor alle eigenaars. “Immoweb werpt zich op als dienstverlener bij het voltrekken van vastgoedtransacties tussen eigenaars en huurders. Een digitale toepassing voor huurcontracten past perfect in dit plaatje”, besluit Gregory Noirfalise.

Ook interessant