Vastgoed

Hoeveel registratierechten moet je betalen bij woningverkoop?

Er bestaan verschillende soorten registratierechten. Afhankelijk van je situatie moet je verkooprechten, schenkingsrechten, verdelingsrechten of hypotheekrechten betalen. Hieronder gaan we dieper op in op de verkooprechten: registratierechten die je betaalt bij de aankoop van een huis of bouwgrond. Voor onroerende goederen die in het Vlaams Gewest gelegen zijn, wordt 10% registratierecht gevraagd. Indien de woning zich in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, bedraagt het percentage 12,5%. Wanneer u echter een bescheiden woning aankoopt, bedraagt het registratierecht 5% in het Vlaams en 6% in het Waals Gewest. Deze regeling geldt niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden.

Stel de berekeningsbasis op

Eerst en vooral is het belangrijk om de berekeningsbasis te bepalen. Dit getal wordt berekend door het samenvoegen van de overeengekomen prijs en de lasten die deel uitmaken van de verkoop. Voorbeelden van lasten zijn de kosten die verkoper heeft moeten maken om het huis of appartement te verkopen. Denk hierbij aan publiciteit of tussenpersonen.

De verkoopwaarde is de minimumbasis

Let wel op dat deze berekeningsbasis of belastinggrondslag niet lager is dan de verkoopwaarde (of venale waarde) van het onroerend goed. De verkoopwaarde is het minimumbedrag dat gebruikt wordt voor de berekening van het registratierecht. Deze venale waarde wordt bepaald door de prijs te berekenen die men onder normale omstandigheden kan krijgen voor de verkoop van dit goed. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de lokale vastgoedmarkt, de juridische toestand en de staat van het onroerend goed.

Indien de overeengekomen prijs en lasten (= de berekeningsbasis) lager liggen dan de verkoopwaarde, kunnen koper en verkoper in de verkoopovereenkomst de geschatte verkoopwaarde opschrijven. Het registratierecht wordt dan berekend op dit getal. Wanneer je deze waarde niet zou aanpassen, is er sprake van een tekortschatting. In dat geval kan er een boete opgelegd worden.

Wie betaalt deze registratierechten?

De administratie moet de aankoopakte binnen de vooropgestelde termijn ontvangen. Op het moment dat het recht betaald is, begint de registratie. Indien je notaris de aankoopakte opstelt, moet hij deze ook aan de administratie aanbieden en het recht betalen. De verkoper of koper moet het geld dan wel op voorhand aan de notaris storten. In de meeste gevallen betaalt de koper dit bedrag.

Ook interessant