Experimentele woonvormen in Antwerpen en randgemeenten

  BE   26 maart 2018 Bron: comtext
Experimentele woonvormen in Antwerpen en randgemeenten
Kalmthout - Zoete dreef (Atelier ASA)
Op initiatief van Vlaams minister Liesbeth Homans is begin deze maand een proefproject voor experimentele woonvormen van start gegaan. Van de in totaal 48 ingediende projecten in heel Vlaanderen werden uiteindelijk 28 projecten weerhouden. Deze kregen nu van de Vlaamse regering definitief groen licht om deel te nemen aan de proefomgeving. Ook 6 projecten van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning werden positief beoordeeld. Het gaat om 5 projecten in verband met wonen en welzijn en 1 cohousingproject met sociale huurders.

Maatschappelijke evoluties zoals nieuw samengestelde gezinnen, de vergrijzing, de gezinsver-dunning, de betaalbaarheid van woningen die onder druk komt te staan enz. doen de vraag naar nieuwe, alternatieve en betaalbare woonvormen stijgen. De bestaande klassieke woonvormen zullen in de toekomst niet meer volstaan om aan de hedendaagse woonbehoeften tegemoet te komen. Alternatieve manieren van wonen winnen de laatste jaren dan ook aan populariteit. Enkele voorbeelden: samenhuizen waarbij verscheidene personen samen een woning huren, of cohousing waarbij meerdere gezinnen met elkaar samenleven en gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen.

Deze experimentele woonvormen ondervinden dikwijls moeilijkheden om te starten binnen het bestaande wettelijk kader dat (nog) niet is aangepast aan de nieuwe evoluties en trends. De projecten die weerhouden zijn voor het proefproject, kunnen gedurende 6 jaar afwijken van bepaalde regels en normen van de Vlaamse Wooncode om juist experimenten en innovatie mogelijk te maken. Het is de bedoeling om zo expertise op te bouwen en na te gaan of op basis van de resultaten de regels al dan niet definitief kunnen aangepast worden. Het agentschap Wonen Vlaanderen controleert de uitvoering van de geselecteerde projecten.

Doelgroepen met zorgbehoefte

Van de 6 projecten van De Ideale Woning die deelnemen aan het proefproject, kunnen er 5 samengebracht worden onder de noemer ‘wonen en welzijn’. Het gaat hier om woonvormen voor specifieke doelgroepen met een zorgbehoefte. Zo zal aan de Londenstraat 44 in Antwerpen een groepswoning worden gerealiseerd als alternatieve woonvorm voor senioren. Het project wil een antwoord bieden op de vereenzaming en verarming van alleenstaande ouderen uit de buurt. Na een grondige renovatie zal ook het Montfortanenklooster aan de Holle Weg in Kontich ruimte bieden voor 5 sociale seniorenappartementen en studio’s met een gemeenschappelijke leefruimte en grote keuken. 2 sociale appartementen en een buitenschoolse kinderopvang maken het aanbod hier compleet en zorgen voor diversiteit en levendigheid in het project.

Aan de Zoete Dreef in Kalmthout bouwt de Ideale Woning 47 sociale huurwoningen. Hiervan worden 7 studio’s voorbehouden voor personen met een beperking. Zo worden ze opgenomen in het sociale buurtweefsel. Het project komt tot stand in samenwerking met Spectrum. Voor het project Lepelhof in Mortsel zal het huidige gemeenschapscentrum plaats maken voor een inclusief woonproject met 22 appartementen en een nieuwe gemeenschapsruimte. 1 appartement is gereserveerd als groepswoning voor 4 volwassenen met een mentale beperking die samen begeleid zelfstandig zullen wonen. 2 andere appartementen verspreid in het nieuwe complex worden bewoond door personen met een mentale beperking die volledig zelfstandig kunnen wonen.

6 projecten van De Ideale Woning participeren in Vlaams proefproject experimentele woonvormen
Wijnegem (Collectief Noord - Lama)

Mantelzorgers vlakbij

In samenwerking met Huize Walden in Malle wordt een uitbreiding van de zorginstelling gerealiseerd. Dit project ‘Bussum’ moet een antwoord bieden op de vraag van gezinnen om samen te wonen met hun zorgbehoevende partner, ouder of kind. Hiertoe worden op het gelijkvloers 43 aangepaste studio’s voorzien voor personen met een beperking. De mantelzorgers kunnen wonen in 15 appartementen op de verdieping. Zo is de directe familie altijd dichtbij.

Sociale cohousing

Op de site van De Werve Hoef in Wijnegem komt ook een cohousingproject tot stand. Van de circa 300 nieuwe sociale huur- en koopwoningen die De Ideale Woning hier realiseert, zullen circa 25 nieuwe woningen samen een cohousing vormen. In dit specifieke project krijgt elk gezin een eigen woning, maar verscheidene ruimten worden gedeeld. De gezinnen maken samen afspraken over wat kan worden gedeeld en ook over wat er privé is.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo